By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


21
by Osvaldová, Barbora, 1950- jn20000401910{{{}}}}
Published Praha : [Avicenum], 1989
Annotation: Přehledová studie, též srovnání českých dětských časopisů se zahraničními.
Book
22
In: Děti a my. -- ISSN 0323-1879. -- Roč. 19, 1989, č. 1, Příloha, s. - č. 4, Příloha, s.
Annotation: Spoluautorkou druhé části (č. 2) je Červenková Renata z Ohníčku.
Article
23
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 20, 2009, léto, s. 72-77
Annotation: Článek. Otištěno ve speciálním Reflexu - čtení na léto, který má podtitul Velcí Češi, kteří změnili Česko.
Article
24
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, 2008, č. 246, 18. 10., s. D8
Annotation: Recenze.
Article
25
In: Revue Politika. -- ISSN 1214-0899. -- Roč. 6 (19), 2008, č. 10, prosinec, s. 16-18
Annotation: Recenze.
Article
26
In: Literární archiv. -- ISSN 0231-5904. -- Roč. 38, 2006, s. 129-133
Annotation: K současným diskusím o pojmu veřejný zájem.
Article
27
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 8, 1998, č. 31, 5. 8., s. 3
Annotation: Recenze souboru rozhovorů publikovaných v LtN v roce 1968.
Article
28
In: Xantypa. -- ISSN 1211-7587. -- R. 1997, květen, s. 82-83
Annotation: O profesoru M. Hilském a o práci Ústavu anglických a amerických studií, jehož je M. H. vedoucím; mj. o dvojjazyčném vydání hry W. S.
Article
29
In: Xantypa. -- ISSN 1211-7587. -- R. 1997, červenec, s. 68-72
Annotation: Reportáž o F. K. a pražských domech, ve kterých žil a pracoval.
Article
30
31
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 29, 1973, č. 100, 28. 4., s. 4
Annotation: Kurzíva o vztahu J. Haška k poezii A. S. Puškina; dokumentováno na osobní korespondenci J. Haška a na vzpomínce současníka. K 90. výročí narození.
Article
32
In: Brněnský večerník. -- Roč. 7, 1974, č. 37, 28. 2., s. 4
Annotation: Rozhovor.
Article
33
In: Novinář. -- ISSN 0029-5167. -- Roč. 30, 1978, č. 2, únor, s. 25
Annotation: Přehled literatury o žánru; s citáty.
Article
34
In: Xantypa. -- ISSN 1211-7587. -- R. 1996, říjen, s. 60-64
Annotation: Reportáž o vinohradské vile bratří Čapků.
Article
35
In: Xantypa. -- ISSN 1211-7587. -- R. 1996, říjen, s. 88-89
Annotation: Vyprávění vedoucí katedry žurnalistiky o sobě a o své práci.
Article
36
In: Xantypa. -- ISSN 1211-7587. -- R. 1996, č. 1, 1. 1., s. 67-70
Annotation: Stať o E. E. K. a jeho rodném domě v Praze.
Article
37
In: Xantypa. -- ISSN 1211-7587. -- R. 1996, s. 18-19
Annotation: Článek o nakladatelství Votobia, s rozhovorem s majiteli.
Article
38
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 6, 1995, č. 7, 6. 4., s. 8
Annotation: Stať o životě a díle Č. Z.
Article
39
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 8, 1995, č. 95, 22. 4., příl. Nedělní LN - Historie, č. 16, s. 13
Annotation: Medailón; o jeho účasti v diskusi o budoucnosti románu v letech 1929-32 (s úryvky z dobových článků).
Article
40
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 6, 1995, č. 15, 21. 9., s. 3
Annotation: Referát o činnosti Goethe-Institutu v Praze.
Article