By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


21
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 13, 2002, č. 10, 16. 5., s. 2-3
Annotation: Polemika s recenzí M. B.
Article
22
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 13, 2002, č. 25, 30. 1., příl. Jižní Morava, s. D4
Annotation: Recenze.
Article
23
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- R. 2002, č. 1, květen, s. 31-32
Annotation: O projektu vznikajícím na půdě Literární akademie v součinnosti s pracovníky Ústavu pro českou literaturu AV ČR.
Article
24
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- R. 2002, č. 2, říjen, s. 31-32
Annotation: Nekrolog.
Article
25
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- R. 2002, č. 2, říjen, s. 33
Annotation: Zpráva o akci připravované Literární akademií na září 2004 v Náchodě.
Article
26
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 11, 2000, č. 7, 6. 4., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
27
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 11, 2000, č. 8, 20. 4., s. 6-7
Annotation: Stať o R. V. a jeho tvorbě; předneseno na konferenci Jak reflektujeme českou literaturu vznikající v zahraničí.
Article
28
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 11, 2000, č. 19, 16. 11., s. 23
Annotation: Recenze.
Article
29
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 16, 2000, č. 9, listopad, Recenzní příloha, s. V-VI
Annotation: Recenze dosud vydaných čtyř svazků sebraných spisů J. S. (sv. 1: Povídky; sv. 2: Básně; sv. 3: Písničky A-H; sv. 4: Písničky Ch-Me), 1999-2000.
Article
30
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 19, 2003, č. 2, s. 35-38
Annotation: Biografická studie.
Article
31
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 14, 2003, č. 5, 6. 3., s. 6
Annotation: Polemika s některými tvrzeními v článku T. Koloce.
Article
32
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- R. 2003, č. 1, duben, s. 31-37
Annotation: O setkáních s exilovými literáty během pracovní cesty v roce 2002.
Article
33
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 17, 2003, č. 2, léto, s. 17-21
Annotation: Přehledová studie.
Article
34
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- R. 2003, č. 25, s. 112-114
Annotation: Recenze výstavy.
Article
35
In: Americké listy. -- ISSN 0517-5992. -- Roč. 11, 2000, č. 24, 30. 11., s. 10
Annotation: Nekrolog.
Article
36
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 17, 2001, č. 2, s. 40-43
Annotation: Studie o vztahu dvou literátů, postavená na rozboru jejich korespondence; vyvrací rozšířený omyl, že jméno R. Bernkopfová bylo pseudonymem básníka...
Article
37
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 49, 2001, č. 2, s. 219-222
Annotation: Recenze.
Article
38
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 12, 2001, č. 13, 28. 6., s. 16
Annotation: Kritika.
Article
39
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- R. 2001, č. 1, červen, s. 16-24
Annotation: Přehledová stať s kapitolami 1. Návrat, 2. Spisy, 3. Dvojí osočení, 4, Nová tvorba.
Article
40
In: ...na tuhle bolest nejsou prášky. -- s. 242-244
Annotation: Svazek obsahuje reprezentativní výběr z básnické tvorby J. Š. 40. a 50. let (s. 7-219) a oddíl překladů americké poezie (s. 220-241); s Autorovou...
Book Chapter