By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


41
In: Estetika. -- ISSN 0014-1291. -- Roč. 36, 1999, č. 1/3, s. 107-110
Annotation: Studie o historii exilového časopisu a jeho vydavateli; odeznělo na českobudějovické konferenci.
Article
42
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- Sv. 23/24, 2002, s. 186-190
Annotation: Recenze.
Article
43
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 16, 2000, č. 10, prosinec, s. 3
Annotation: Nekrolog.
Article
44
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- Roč. 5, 1994, č. 1, září, s. 3
Annotation: O periodicitě čtvrtletníku; též o dalších vydavatelských záměrech Společnosti Josefa Škvoreckého.
Article
45
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- Roč. 5, 1994, č. 1, září, s. 37-38
Annotation: Recenze; kritika i ostatních knih rozhovorů K. Hvížďaly.
Article
46
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 6, 1993, č. 173, 29. 7., příl. Národní 9, č. 30, s. 2
Annotation: Recenze.
Article
47
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- Roč. 3, 1992, č. 1, březen, s. 19-25
Annotation: O životních předlohách literárních postav díla.
Article
48
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- Roč. 3, 1992, č. 4, prosinec, s. 11-12
Annotation: Společnost Josefa Škvoreckého; polemika s kritickým článkem M. Š. Vy neznáte zkratku SJŠ (LtN, 1992, č. 39), zde přetištěným (s. 9-10), o...
Article
49
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- Roč. 4, 1993, č. 1, březen, s. 39-40
Annotation: Referát o zpracování.
Article
50
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 5, 1992, č. 221, 19. 9., s. 8
Annotation: Fejeton v rubrice Poslední slovo.
Article
51
In: ROK. -- ISSN 0862-6375. -- Roč. 3, 1992, č. 6, 10. 12., s. 30-33
Annotation: Úvaha nad novelou Zločin na zámku ze stejnojmenného souboru.
Article
52
In: Klub. -- Roč. 1, 1992, č. 2, květen, s. 25-26
Annotation: Recenze.
Article
53
In: Klub. -- Roč. [2], 1993, č. 3, leden, s. 18-21
Annotation: Recenze; původní vydání: Job, Curych, Konfrontace 1975; Prohry, Londýn, Rozmluvy 1982.
Article
54
In: Brněnský večerník. -- Roč. 21, 1990, č. 75, 17. 4., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
55
In: Brněnský večerník. -- Roč. 21, 1990, č. 166, 28. 8., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
56
In: Brněnský večerník. -- Roč. 21, 1990, č. 202, 17. 10., s. 3; č. 203, 18. 10., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
57
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 2, 1991, č. 31, 1. 8., s. 2
Annotation: Odpověď na dopis D. S. Tvaru (č. 28); mj. o: Klíma Ivan.
Article
58
In: ROK. -- ISSN 0862-6375. -- Roč. 2, 1991, č. 4, 16. 8., s. 33-39
Article
59
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 57, 2009, č. 4, září, s. 587-593
Annotation: Recenze.
Article
60
In: Jak je ve větě člověk. -- s. 255-276
Annotation: Doslov k edici korespondence z let 1963-1984 (91 listů, dochovala se neúplná), obsahuje též dopisy M. Zábranové, J. Křesálkové; - se Soupisem...
Book Chapter