By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


81
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 21, 2010, č. 39, 27. 9., s. 10-11
Annotation: Zkrácená verze příspěvku předneseného na Mezinárodním kongresu literárněvědné bohemistiky; zařazeno do seriálu Jaká je česká literatura...
Article
82
In: Echo. -- R. 1988/1989, č. 5, s. 8
Annotation: Referát o večeru literárním a divadelním; mj. o: Kabeš Petr, Goldflam Arnošt, Pitínský J. A., Rut Přemysl.
Article
83
In: Zpravodaj pro exilová studia. -- Roč. 1, 1995/1996, č. 2, jaro 1996, s. 22-33
Annotation: Pokračování bibliografie (zázn. č. 578-632); s úvodní statí.
Article
84
In: Slovo. -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 1, 1994, č. 1, květen, s. 14-18
Annotation: O významu časopisu (č. 1-93); též o jeho zakladateli: Tigrid Pavel.
Article
85
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 8, 1995, č. 111, 13. 5., příl. Nedělní LN - Národní 9, č. 19, s. 11
Annotation: Recenze.
Article
86
In: Zpravodaj pro exilová studia. -- Roč. 1, 1995, č. 1, podzim, s. 22-34
Annotation: Stať a soupis o 61+5 položkách; v úvodní poznámce o připravovaném knižním vydání práce. S úvodní ediční poznámkou.
Article
87
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- Roč. 4, 1993, č. 4, prosinec, s. 11-12
Annotation: Společnost Josefa Škvoreckého; odpověď na kritický článek: Špirit Michael, Vy neznáte zkratku SJŠ, zde též přetištěný (s. 9-10). Následuje...
Article
88
by Přibáň, Michal, 1966- jn20001005206{{{}}}}
Published [Praha] : [nakladatel není znám], [2016].
Annotation: Sborník starších, již dříve publikovaných textů Michala Přibáně vyhotovený k jeho padesátým narozeninám; s úvahami o české literatuře...
Book
89
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 64, 2016, č. 1, březen, s. 23-34
Annotation: Studie se věnuje personální situaci exilové kritiky šedesátých let, jejím hodnotovým kritériím a složitému vztahu k domácímu vývoji, pomalu...
Article
90
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- R. 2016, duben, s. 2-5
Annotation: Článek mapuje činnost Společnosti Josefa Škvoreckého.
Article
91
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- R. 2016, duben, s. 46-47
Annotation: Článek se věnuje přehledu dosavadních titulů vydaných v edici Spisů Josefa Škvoreckého a uvádí texty, které by v této edici mohly být ještě...
Article
92
93
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 32, 2016, č. 5, 9. 5., s. 71-74
Annotation: Studie se věnuje osudu básnické sbírky O. Mikuláška Agogh, jejíž vydání v oficiálním nakladatelství Československý spisovatel bylo v roce...
Article
94
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 27, 2016, č. 288, 10. 12., příl. Víkend, s. 12-[15]
Annotation: Rozhovor s literárním vědcem M. Přibáněm o jeho debutovém románu; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 13).
Article
95
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. [48], 2016, č. 45, 8. 11., s. 26
Annotation: Ukázka z románu Všechno je jenom dvakrát. Připojena biografická poznámka s fot.
Article
96
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 64, 2016, č. 6, prosinec, s. 822-847
Annotation: Studie sestává ze dvou kapitol. První se zabývá problematikou odborné terminologie, užívané v souvislosti s alternativní literární kulturou...
Article
97
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 19. 7. 2017
Annotation: Krátký rozhovor; zejm. o literárním debutu M. Přibáně. Připojena bio-bibliografická poznámka o M. P.
Article
98
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 25. 5. 2016
Annotation: Rozhovor o literárním samizdatu, jehož encyklopedie vzniká v Ústavu pro českou literaturu, a o debutovém románu M. Přibáně.
Article
99
In: Folkové noviny [samizdat]. -- Roč. 1, 1989, č. 1, 15. 2., s. 6
Annotation: Recenze na dvě LP desky - "Nizozemí" J. Hutky a "Vůně" K. Kryla.
Article
100
In: Folkové noviny [samizdat]. -- Roč. 1, 1989, č. 2, 5. 4., s. 3
Annotation: Úvaha o budoucnosti hudebního žánru produkovaného folkovými písničkáři, podnícená zpožděným vydáním LP desky J. Nohavici "Darmoděj".
Article