By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


141
142
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 24, 2008, č. 4, 15. 4., s. 42-45
Annotation: Článek z osobních pozic glosující aféru Hutka vs. Nohavica. Autor se vyjadřuje též k názorům J. Buriana (viz rozhovor s ním v předminulém...
Article
143
144
In: Brněnský večerník. -- Roč. 19, 1988, č. 230, 23. 11., s. 3
Annotation: Článek.
Article
145
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 26, 2010, č. 5, 10. 5., s. 17-21
Annotation: Studie; zejm. k níže zmíněným písničkářům.
Article
146
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 54, 2006, č. 4, s. 129-142
Annotation: Recenze, která je zároveň šířeji vedenou úvahou nad editorským rukopisem M. Špirita.
Article
147
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 27, 2011, č. 10, 13. 12., s. 5-6
Annotation: Polemická reakce na názory rektora Literární akademie Josefa Škvoreckého M. Štolla citované v reportáži A. Palána v č. 8/2011.
Article
148
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 21, 2005, č. 3, 7. 3., s. 88-89
Annotation: Nekrolog za překladatelem P. Brabcem.
Article
149
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 8, 1995, č. 14, 17. 1., s. 10
Annotation: Recenze.
Article
150
In: Slovo. -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 1, 1994, č. 2, prosinec, s. 17-21
Annotation: O Suchého jevištních opusech z konce 80. a první poloviny 90. let.
Article
151
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 23, 2007, č. 6, 13. 6., s. 39-43
Annotation: Studie. K textu je připojena biografická poznámka o J. Velinském.
Article
152
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- R. 2001, č. 2, listopad, s. 13-14
Annotation: K otištěným úryvkům z filmových scénářů Jana Nováka (s. 15-22), M. Schonberga a J. Menzela (s. 23-33) a z dramatizace P. Oslzlého a I. Krobota...
Article
153
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 25, 2009, č. 7, 10. 9., s. 14-16
Annotation: Recenze srovnávající dvě publikace o tvorbě folkových písničkářů.
Article
154
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 25, 2009, č. 3, 8. 3., s. 21-26
Annotation: Soubor biograficko-bibliografických poznámek o exilových autorech doprovázených fotografiemi (s výjimkou J. Dreslera, Ch. Mastika, V. Špalka a M....
Article
155
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 25, 2009, č. 3, 8. 3., s. 8-13
Annotation: Rozhovor s M. Přibáněm, zejm. o literatuře v exilu a níže zmíněné monografii M. Přibáně, mj. o dvou emigračních vlnách (po roce 1948 a 1968),...
Article
156
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- R. 2003, č. 2, říjen, s. 67-68
Annotation: Recenze přetištěná z Reflexu; připojena poznámka editora o dataci Škvoreckého textu.
Article
157
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 27, 2011, č. 6, 10. 6., s. 38-39, 41
Annotation: Portrét J. Grossmanna u příležitosti 70. výročí jeho narození a 40. výročí úmrtí.
Article
158
In: Poštovní schránka domov. -- s. 1-3
Annotation: Předmluva; s biograficko-bibliografickými poznámkami O autorech (s. 79-82, s jejich fot.), s Bibliografickou poznámkou (s. 83-84, s údaji o původním...
Book Chapter
159
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- R. 2004, č. 2, prosinec, s. 9-14
Annotation: O průběhu konference s podrobným výčtem účastníků a přednesených příspěvků.
Article
160
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 52, 2004, č. 3, červen, s. 385-408
Annotation: Studie dokumentuje proces lektorského schvalování Legendy Emöke a druhého vydání Zbabělců; otištěn neúplný stenografický záznam z diskuse...
Article