Showing results 21 – 40 of 116
Refine Results
Narrow Search:
 1. 21
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Author: Peřina, Josef, 1945–2020
  Info: Český jazyk a literatura -- Roč. 62, 2011/2012, č. 2, s. 53–56
  Annotation: Článek k lidovému mýtu v díle K. J. Erbena u příležitosti 200. výročí jeho narození.
  Saved in:
 2. 22
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Author: Peřina, Josef, 1945–2020
  Info: Český jazyk a literatura -- Roč. 61, 2010/2011, č. 2, s. 58–62
  Annotation: Esej k rozsahu Máchovy četby a jeho způsobu recepce literárního díla v souvislosti s dnešním stavem čtenářství.
  Saved in:
 3. 23
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Author: Peřina, Josef, 1945–2020
  Info: Echo BohemieÚstí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Pedagogická fakulta, Katedra bohemistiky, 2009 -- s. 3–4
  Annotation: Editorův úvod k antologii beletristických textů z uvedených časopisů; se stručnými biogramy vybraných autorů, s Ediční poznámkou (s. 140).
  Saved in:
 4. 24
  Current Bibliography (since 1945)
  Other Authors: »...Peřina, Josef, 1945-2020...«
  Published: Klatovy : Městská knihovna, 2009.
  Annotation: Sborník z konference, s uvedenými příspěvky.
  Saved in:
 5. 25
  Current Bibliography (since 1945)
  Other Authors: »...Peřina, Josef, 1945-2020...«
  Published: Radnice : Plzeň : Spolek divadelních ochotníků ; Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, 2009.
  Annotation: Sborník příspěvků z konference; – se seznamem Do sborníku přispěli (s. 87, se stručnými informacemi o autorech), s Rejstříkem (s. 89–91); -...
  Saved in:
 6. 26
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Author: Peřina, Josef, 1945–2020
  Info: Opera Academiae Paedagogicae Liberecensis. Series Bohemistica -- Vol. [7], 2009, s. 251–258, 402
  Annotation: Studie o strategiích a metodách protireformační cenzurní praxe v Čechách v 17. a 18. století; připojeno resumé (s. 402).
  Saved in:
 7. 27
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Author: Peřina, Josef, 1945–2020
  Info: Český jazyk a literatura -- Roč. 59, 2008/2009, č. 1, s. 26–29
  Annotation: Článek o historii cenzury u nás, především pak o osobnostech K. H. Seibta a J. N. Zimmermanna.
  Saved in:
 8. 28
  Current Bibliography (since 1945)
  Other Authors: »...Peřina, Josef, 1945-2020...«
  Published: Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně, Pedagogická fakulta, Katedra bohemistiky, 2007.
  Annotation: Sborník ze stejnojmenné konference (v pořadí 7. tematické lingvoliterární konference konané v Ústí nad Labem), s oddíly: Obecné otázky : Prostor...
  Saved in:
 9. 29
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Author: Peřina, Josef, 1945–2020
  Info: Aussiger Beiträge. Germanistische Schriftenreihe aus Forschung und Lehre -- Roč. 1, 2007, č. 1, s. 135–147
  Annotation: Přehledová stať o programovém periodiku liberálně smýšlejících Čechů a českých Němců Ost und West, vycházejícím v letech 1837–1848,...
  digitalizovaný dokument
  Saved in:
 10. 30
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Author: Peřina, Josef, 1945–2020
  Info: Český jazyk a literatura -- Roč. 57, 2006/2007, č. 4, s. 171–174
  Annotation: Studie.
  Saved in:
 11. 31
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Author: Peřina, Josef, 1945–2020
  Published: Roudnice nad Labem : Společnost Podřipské muzeum, 2007.
  Annotation: Základní (neúplná) bibliografie monografické i časopisecké tvorby německých autorů uvedeného regionu (včetně jejich základních biografických...
  Saved in:
 12. 32
  Current Bibliography (since 1945)
  Other Authors: »...Peřina, Josef, 1945-2020...«
  Published: Radnice : Plzeň : Spolek divadelních ochotníků ; Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, 2007.
  Annotation: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké mezioborové konference konané u příležitosti 170. výročí prvního vydání Máchova Máje; s Programem...
  Saved in:
 13. 33
 14. 34
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Author: Peřina, Josef, 1945–2020
  Info: Literární archiv -- Roč. 38, 2006, s. 207–216
  Annotation: Příspěvek ze sympozia.
  Saved in:
 15. 35
  Current Bibliography (since 1945)
  Other Authors: »...Peřina, Josef, 1945-2020...«
  Published: Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2005.
  Annotation: S uvedenými příspěvky; se seznamem Autoři sborníku (s. 238, s údaji o jejich působišti), s rejstříkem.
  digitalizovaný dokument
  Saved in:
 16. 36
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Author: Peřina, Josef, 1945–2020
  Info: Český jazyk a literatura -- Roč. 56, 2005/2006, č. 2, s. 66–74
  Annotation: Úvaha, zdůrazňující nutnost opuštění úzce nacionální perspektivy při studiu i výuce literatury, především literatury 19. století.
  Saved in:
 17. 37
  Current Bibliography (since 1945)
  Other Authors: »...Peřina, Josef, 1945-2020...«
  Published: Klatovy : Městská knihovna, 2005.
  Annotation: Sborník z uvedené konference; s uvedenými příspěvky.
  Saved in:
 18. 38
  Current Bibliography (since 1945)
  Other Authors: »...Peřina, Josef, 1945-2020...«
  Published: Radnice : Plzeň : Spolek divadelních ochotníků ; Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, 2005.
  Annotation: Sborník příspěvků z vědecké literární konference konané u příležitosti 155. výročí založení Spolku divadelních ochotníků v Radnicích;...
  Saved in:
 19. 39
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Author: Peřina, Josef, 1945–2020
  Published: Roudnice nad Labem : Společnost Podřipské muzeum, 2005.
  Annotation: Soubor medailonků uvedených vlasteneckých kněží; s autorovým Úvodem (s. 5–6) a Závěrem (s. 76); – s výběrovým soupisem použité literatury,...
  Saved in:
 20. 40
  Current Bibliography (since 1945)
  Other Authors: »...Peřina, Josef, 1945-2020...«
  Published: Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně, 2005.
  Annotation: Sborník ze stejnojmenné konference, s Úvodním slovem redakce (s. 7) a s oddíly: Obecné otázky času (s. 9–46); Čas a lexikum (s. 47–80); Čas v...
  Saved in: