Showing results 61 – 80 of 116
Refine Results
Narrow Search:
 1. 61
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Author: Peřina, Josef, 1945–2020
  Info: Ianua -- Sv. 4, 1998, s. 17–38
  Annotation: Studie.
  Saved in:
 2. 62
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Author: Peřina, Josef, 1945–2020
  Info: Vlastivědný sborník Podřipsko -- Sv. 8, 1998, č. 1, s. 133
  Annotation: Recenze svazku obsahujícího mj. vzpomínky na J. Seiferta, rozhovor s jeho dcerou a B. Novákem a cosi o H. Sonnenscheinovi-Sonkovi.
  Saved in:
 3. 63
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Author: Peřina, Josef, 1945–2020
  Info: Vlastivědný sborník Podřipsko -- Sv. 8, 1998, č. 2, s. 167
  Annotation: Recenze.
  Saved in:
 4. 64
  Current Bibliography (since 1945)
  Other Authors: »...Peřina, Josef, 1945-2020...«
  Published: Praha : Academia pro Ústav pro českou literaturu AV ČR, 1997.
  Annotation: Sborník ze stejnojmenné konference, s Úvodem (s. 9–10) a s uvedenými příspěvky.
  digitalizovaný dokument
  Saved in:
 5. 65
  Current Bibliography (since 1945)
  Other Authors: »...Peřina, Josef, 1945-2020...«
  Published: Ústí nad Labem : Albis International pro Ústav slovansko-germánských studií UJEP, 1997.
  Annotation: S Úvodem (s. 9–11), s úvodními poznámkami ke třem oddílům antologie: Léta 1780 – 1805 (s. 13); Léta 1805 – 1830 (s. 39); Léta 1830 – 1848 (s....
  Saved in:
 6. 66
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Author: Peřina, Josef, 1945–2020
  Info: Obratník -- Roč. 2, 1996, č. 13, s. 26–27
  Annotation: Studie o nepublikované básnické tvorbě J. K. CH.
  Saved in:
 7. 67
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Author: Peřina, Josef, 1945–2020
  Published: Ústí nad Labem : Albis international pro AUP, 1996.
  Annotation: S úvodem (s. 4–10) a s oddílem Národní obrození (Léta 1780–1805, Léta 1805–1830, Léta 1830–1848); se seznamem literatury a s rejstříkem.
  Saved in:
 8. 68
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Author: Peřina, Josef, 1945–2020
  Info: Vlastivědný sborník Podřipsko -- Sv. 6, 1996, č. 1, s. 97–116
  Annotation: Biografická stať.
  Saved in:
 9. 69
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Author: Peřina, Josef, 1945–2020
  Info: Vlastivědný sborník Podřipsko -- Sv. 6, 1996, č. 1, s. 119–123
  Annotation: Článek o: Pfleger Kopidlanský Antonín.
  Saved in:
 10. 70
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Authors: Skutil, Jan, 1934–1998, Viktora, Viktor, 1942–2022, David, Milan, 1950–, Chudková, Jiřina, 1926–2005, Haman, Aleš, 1932–2023, Jirásek, Bohumil, 1931–2021, Peřina, Josef, 1945–2020, Chmelíková, Věra, 1953–
  Published: Plzeň : Pedagogická fakulta Západočeské univerzity, 1996.
  Annotation: Sborník, mj. s příspěvky: Skutil Jan, Jan Dubravius a Konrád Celtes (s. 1–8); Viktora Viktor, Šimon Bouček-Fagellus a raně-humanistická Plzeň...
  Saved in:
 11. 71
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Author: Peřina, Josef, 1945–2020
  Info: Vlastivědný sborník Podřipska -- Sv. 6, 1996, č. 2, s. 35–44
  Annotation: Studie o německy psaných básních K. H. M.
  Saved in:
 12. 72
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Author: Peřina, Josef, 1945–2020
  Info: Zpravodaj katedry bohemistiky -- Roč. 6, 1996, č. 1, s. 11–16
  Annotation: Přehledová studie k české recepci děl předchůdců H. Sienkiewicze.
  Saved in:
 13. 73
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Author: Peřina, Josef, 1945–2020
  Info: Zpravodaj katedry bohemistiky -- Roč. 5, 1995, č. 1, červenec, s. 23–24
  Annotation: Referát o konferenci Kultura, historie a současnost Plzně (k 700. výročí založení města a k 50. výročí jeho osvobození usp. Západočeská...
  Saved in:
 14. 74
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Author: Peřina, Josef, 1945–2020
  Info: Zpravodaj katedry bohemistiky -- Roč. 5, 1995, č. 1, červenec, s. 24–25
  Annotation: Referát o mezinárodní vědecké konferenci (uspořádané 8–10. 3. 1995 Rakouským kulturním institutem v Praze spolu s katedrami germanistiky filozofických...
  Saved in:
 15. 75
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Author: Peřina, Josef, 1945–2020
  Info: Severočeský regionální deník -- Roč. 5, 1995, č. 24, 28. 1., s. 24
  Annotation: Medailon (1799–1865).
  Saved in:
 16. 76
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Author: Peřina, Josef, 1945–2020
  Info: Vlastivědný sborník Podřipsko -- R. 1995, č. 5, s. 37–43
  Annotation: Přehledová stať.
  Saved in:
 17. 77
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Author: Peřina, Josef, 1945–2020
  Info: Severočeský regionální deník -- Roč. 4, 1994, č. 278, 26. 11., s. 24
  Annotation: Medailon evangelického faráře P. Straky působícího v 1. pol. 19. stol. v Krabčicích pod Řípem.
  Saved in:
 18. 78
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Author: Peřina, Josef, 1945–2020
  Info: Severočeský regionální deník -- Roč. 4, 1994, č. 137, 11. 6., s. 24
  Annotation: Článek o F. Řeháčkovi, který od r. 1838 provozoval v Roudnici nad Labem kavárnu.
  Saved in:
 19. 79
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Author: Peřina, Josef, 1945–2020
  Info: Vlastivědný sborník Podřipsko -- R. 1994, č. 4, s. 41–47
  Annotation: Studie.
  Saved in:
 20. 80
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Author: Peřina, Josef, 1945–2020
  Info: Vlastivědný sborník Podřipsko -- R. 1994, č. 4, s. 86–89
  Annotation: Medailon kněze-buditele A. V. H. (5. 12. 1799-leden 1866); předneseno na pietním aktu k poctě P. A. V. Hnojníka v Libochovicích dne 26. 10. 1993.
  Saved in: