By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


101
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 16, 2005, č. 5, 31. 1., s. 11
Annotation: Ediční poznámka k otištěným esejům v překladu V. Černého, nezařazeným do knižního výboru (Odeon 1966); též o 2. vydání tohoto výboru...
Article
102
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 12, 1999, č. 83, 9. 4., s. 13
Annotation: Agenturní nekrolog s mezititulkem Diviš si oblíbil epitaf od Shelleyho; připojena anketa názorů na I. Diviše.
Article
103
In: Orientace. -- ISSN 0474-6473. -- Roč. 1, 1966, č. 1, s. 27-33; č. 2, s. 30-34
Annotation: Anketa o problémech soudobého myšlení a umění.
Article
104
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 12, 1999, č. 229, 1. 10., s. 13
Annotation: V souboru materiálů Nobelova cena za literaturu byla udělena Günteru Grassovi.
Article
105
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 13, 1964, č. 13, 28. 3., s. 1, 3
Annotation: Záznam besedy o stěžejních problémech vývoje současné literatury; u příležitosti probíhající diskuse o próze.
Article
109
110
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 13, 1964, č. 4, 25. 1., s. 1 a 3
Annotation: Záznam diskuse ze zasedání předsednictva Svazu čs. spisovatelů, k níž dal podnět ediční plán nakladatelství Čs. spisovatel na rok 1964.
Article
119