By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


21
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 57, 1949, č. 203, 31. 8., s. 3
Annotation: Referát.
Article
22
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 57, 1949, č. 211, 9. 9., s. 5
Annotation: Referát.
Article
23
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 57, 1949, č. 213, 11. 9., s. 7
Annotation: Referát o uvedení Tylova dramatu ve Vladislavském sále v Praze.
Article
24
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 57, 1949, č. 215, 14. 9., s. 3
Annotation: Referát.
Article
25
26
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 57, 1949, č. 277, 26. 11., s. 1
Annotation: Úvodník o divadelním životě v nové éře.
Article
27
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 57, 1949, č. 37, 13. 2., s. 7
Annotation: Referát o divadelní inscenaci.
Article
28
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 57, 1949, č. 48, 26. 2., s. 5
Annotation: Referát o divadelní inscenaci.
Article
29
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 57, 1949, č. 1, 1. 1., s. 10
Annotation: Portrét Jiřího Wolkera, k 25. výročí jeho úmrtí.
Article
30
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 57, 1949, č. 17, 21. 1., s. 5
Annotation: Referát o divadelní inscenaci.
Article
31
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 57, 1949, č. 38, 15. 2., s. 5
Annotation: Referát o divadelní inscenaci.
Article
32
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 3, 1947/1948, č. 19, 30. 1. 1948, s. 1 a 4
Annotation: Článek se věnuje umělecké produkci, která by se měla měly být tvořena v lidovém duchu.
Article
33
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 15, 1946, č. 26, 26. 6., s. 406-407
Annotation: Komentář k Manifestu k 1. sjezdu českých spisovatelů, otištěnému v témže čísle.
Article
34
Digitální archiv časopisů
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 17, 1948, č. 48, 1. 12., s. 944-945
Annotation: Referát z konference spisovatelů komunistů.
Article
35
In: Kytice. -- ISSN 1803-0858. -- Roč. [3], 1948, č. 3, s. 152-154
Annotation: Stať o životě a díle Otokara Fischera.
Article
36
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 57, 1949, č. 52, 3. 3., s. 5
Annotation: Referát o divadelní inscenaci.
Article
37
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 57, 1949, č. 67, 20. 3., s. 7
Annotation: Referát o divadelní inscenaci.
Article
38
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 57, 1949, č. 75, 30. 3., s. 2
Annotation: Referát o divadelní inscenaci.
Article
39
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 57, 1949, č. 133, 8. 6., s. 5 a č. 134, 9. 6., s. 5
Annotation: Referát; v následujícím čísle dodán ještě poslední odstavec, který vypadl z tisku.
Article
40
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 100, 28. 4., s. 5
Annotation: Recenze.
Article