By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


181
In: Co zbylo z recenzenta. -- ISBN 80-902024-2-X. -- S. 226-228
Annotation: Recenze; přetištěno z: Svobodné slovo - Brno, 21. 12. 1994, s. 7.
Book Chapter
182
In: Co zbylo z recenzenta. -- ISBN 80-902024-2-X. -- S. 231
Annotation: Vzpomínková glosa do ineditního sborníku "Oldřichu Mikuláškovi k sedmdesátinám" (red. I. Zhoř, Brno 1980).
Book Chapter
183
In: Co zbylo z recenzenta. -- ISBN 80-902024-2-X. -- S. 232-233
Annotation: Recenze; přetištěno z: Brněnský večerník, 22. 12. 1981, s. 2, podepsáno: nS.
Book Chapter
184
In: Co zbylo z recenzenta. -- ISBN 80-902024-2-X. -- S. 233-234
Annotation: Recenze; přetištěno z: Brněnský večerník, 6. 5. 1982, s. 2, podepsáno: nS.
Book Chapter
185
In: Co zbylo z recenzenta. -- ISBN 80-902024-2-X. -- S. 234-235
Annotation: Recenze; přetištěno z: Brněnský večerník, 14. 4. 1982, s. 2, podepsáno: nS.
Book Chapter
186
In: Co zbylo z recenzenta. -- ISBN 80-902024-2-X. -- S. 235-238
Annotation: Recenze; přetištěno z: ROK, 1992, č. 1, s. 72-74.
Book Chapter
187
In: Brněnský večerník. -- Roč. 17, 1986, č. 6, 9. 1., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
188
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 103, 1988, č. 66, 19. 3., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
189
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 3, 1956, č. 9, září, s. 410-411
Annotation: Recenze.
Article
190
In: Pulsy. -- ISSN 2336-6737. -- Roč. 1, 2014, č. 1, s. 16-23
Annotation: Rozhovor s literárním vědcem M. Suchomelem o O. Susovi, mj. o jeho působení na FF v Brně.
Article
191
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 6, 1959, č. 10, říjen, s. 459-461
Annotation: Stať o próze K. Konráda.
Article
192
In: Pro a proti '63. -- S. 82-95
Annotation: Kritický esej o soudobé prozaické produkci: o prózách J. Frieda, J. Procházky, J. Trefulky, J. Putíka, J. Škvoreckého a K. Michala. Česká próza...
Article
193
In: Brněnský večerník. -- Roč. 16, 1985, č. 223, 13. 11., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
194
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 75, 1960, č. 74, 26. 3., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
195
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 73, 1958, č. 28, 1. 2., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
196
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 73, 1958, č. 127, 29. 5., s. 3
Annotation: Článek o založení oddělení a o jeho činnosti a plánech.
Article
197
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 6, 1959, č. 2, únor, s. 85
Annotation: Recenze.
Article
198
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 6, 1959, č. 2, únor, s. 87
Annotation: Recenze.
Article
199
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 6, 1959, č. 3, březen, s. 129-130
Annotation: Recenze.
Article
200
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 6, 1959, č. 11, listopad, s. 512-514
Annotation: Recenze.
Article