By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 4, 1978, č. 1, září, s. 114-147
Annotation: Rozbor Zichovy knihy věnované divadelní estetice - klíčového díla, na nějž reaguje divadelní strukturalismu.
Article
2
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 7, červenec, s. 168
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Filosofický časopis. -- ISSN 0015-1831. -- Roč. 7, 1959, č. 5, září, s. 777-781
Annotation: Autor podává zprávu o kritické reflexi dvou sovětských estetických publikací: sborníku "Voprosy estětiky I" a knihy A. I. Burova "Estetická...
Article
4
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1957, č. 9, s. 988-993
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Filosofický časopis. -- ISSN 0015-1831. -- Roč. 8, 1960, č. 2, březen, s. 244-250
Annotation: Ve studii autor řeší nedostatky v dějinném pohledu na tradici české estetiky, jež je podle něj nahlížena buď z příliš imanentního hlediska...
Article
6
In: Filosofický časopis. -- ISSN 0015-1831. -- Roč. 6, 1958, č. 6, listopad, s. 795-846
Annotation: Autor sleduje reflexe (zvláště estetického) Hegelova myšlení (především) u českých estetiků 19. a 20. století: J. Durdík, O. Hostinský,...
Article
7
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 1, 1959, č. 3, s. 446
Annotation: Autor se na základě podnětů sovětského estetika J. Boreva zamýšlí nad fenoménem humoru.
Article
8
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 2, únor, s. 110-111
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 4, duben, s. 24-26
Annotation: Autor uvažuje o problematice intelektu, o racionalitě a o chápání umění, které má být realistické.
Article
10
In: Filosofický časopis. -- ISSN 0015-1831. -- Roč. 7, 1959, č. 2, březen, s. 285-292
Annotation: Zpráva seznamuje s příručkou "A History of Aesthetics", podruhé vydanou roku 1956 v USA, a také se sborníkem sovětské estetiky "Voprosy estetiki...
Article
11
In: Věda a život. -- ISSN 0503-7506. -- Roč. 5, 1958, č. 4, duben, s. 217-218
Annotation: Autor podává kritickou reflexi o kontextualistické estetice, uplatňující se především v USA.
Article
12
In: Věda a život. -- ISSN 0503-7506. -- Roč. 5, 1958, č. 4, duben, s. 218
Annotation: Glosa o specifickém sémantickém (ontologickém) založení uměleckého díla.
Article
13
In: Věda a život. -- ISSN 0503-7506. -- Roč. 6, 1959, č. 8, srpen, s. 519-520
Annotation: Autor se zamýšlí nad tématem "bezpředmětné slovní komiky".
Article
14
In: Věda a život. -- ISSN 0503-7506. -- Roč. 6, 1959, č. 3, březen, s. 190-191
Annotation: Autor informuje švýcarské revue "Atlantis", jejíž (poslední) číslo bylo věnováno dětské obrázkové knize.
Article
15
In: Věda a život. -- ISSN 0503-7506. -- Roč. 5, 1958, č. 8, srpen, s. 490
Annotation: Autor uvádí základní sémiotické pojmy.
Article
16
In: Věda a život. -- ISSN 0503-7506. -- Roč. 6, 1959, č. 2, únor, s. 121-122
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Věda a život. -- ISSN 0503-7506. -- Roč. 6, 1959, č. 7, červenec, s. 443-444
Annotation: Autor referuje o edici ČS "Otázky a názory".
Article
18
In: Věda a život. -- ISSN 0503-7506. -- Roč. 6, 1959, č. 7, červenec, s. 448
Annotation: Autor referuje o studii G. V. Panfilova, jež se týká estetických představ a názorů rané ruské společnosti (Slovanů).
Article
19
In: Věda a život. -- ISSN 0503-7506. -- Roč. 6, 1959, č. 9, září, s. 579
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Věda a život. -- ISSN 0503-7506. -- Roč. 6, 1959, č. 12, prosinec, s. 777-778
Annotation: Autor informuje o článku M. Kagana "Estetika a současnost".
Article