By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


21
In: Věda a život. -- ISSN 0503-7506. -- Roč. 6, 1959, č. 12, prosinec, s. 777-778
Annotation: Autor informuje o článku M. Kagana "Estetika a současnost".
Article
22
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 4, 1960, č. 41, 13. 10., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
23
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 4, 1960, č. 48, 1. 12., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
24
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 40, 1992, č. 5, s. 425-437
Annotation: Studie ze strojopisného sborníku k 50. narozeninám M. Červenky inspirovaná monografií: Červenka Miroslav, Der Bedeutungsaufbau des literarischen...
Article
25
In: List pro literaturu. -- Roč. 1, 1990, č. 8, listopad, s. 12-14
Annotation: Stať otištěná původně slovensky (Mladá tvorba 15, 1970, č. 4, s. 27-28), zde rozšířená.
Article
26
In: Proměny. -- ISSN 0033-1058. -- Roč. 27, 1990, č. 4, s. 25-28
Annotation: Studie. S úvodní redakční poznámkou.
Article
27
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní tvorba. -- ISSN 0454-5966. -- Roč. 1, 1963, č. 18, 30. 4., s. 10
Annotation: Recenze.
Article
28
In: Almanach MM 62. -- ISSN 0516-7736. -- R. 1962, s. 82-84
Annotation: O některých charakteristických rysech jeho poezie.
Article
29
In: Nová svoboda. -- Roč. 19, 1963, č. 299, 15. 12., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
30
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní tvorba. -- ISSN 0454-5966. -- Roč. 1, 1963, č. 48, 28. 11., s. 14
Annotation: Recenze.
Article
31
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní tvorba. -- ISSN 0454-5966. -- Roč. 1, 1963, č. 27, 4. 7., s. 14
Annotation: Recenze.
Article
32
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 5, 1963, č. 9, září, s. 112-114
Annotation: Recenze.
Article
33
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 10, 1963, č. 4, duben, s. 153-156
Annotation: O kriticko-teoretických pracích L. Štolla ve srovnání s názory i projevy mladé a střední generace kritiků i teoretiků umění.
Article
34
In: Věda a život. -- ISSN 0503-7506. -- R. 1963, č. 4, duben, s. 241
Annotation: Recenze.
Article
35
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 10, 1963, č. 10, říjen, s. 437-438
Annotation: Recenze.
Article
36
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní tvorba. -- ISSN 0454-5966. -- Roč. 1, 1963, č. 1, 3. 1., s. 13
Annotation: Recenze.
Article
37
In: Věda a život. -- ISSN 0503-7506. -- R. 1963, č. 2, únor, s. 113
Annotation: Recenze.
Article
38
39
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní tvorba. -- ISSN 0454-5966. -- Roč. 1, 1963, č. 4, 24. 1., s. 10
Annotation: Recenze.
Article
40
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 5, 1963, č. 7, červenec, s. 118-119
Annotation: Recenze.
Article