By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


81
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 12, 1965, č. 9, září, s. 73-74
Annotation: Kritika předmluvy A. Hoffmeistera.
Article
82
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 80, 1965, č. 210, 2. 9., s. 3
Annotation: K poznámce M. Jelínka (Dokořán 65, č. 2).
Article
83
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 80, 1965, č. 164, 10. 7., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
84
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 12, 1965, č. 10, říjen, s. 75
Annotation: Polemika s M. Hájkovou (Plamen, č. 8).
Article
85
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 80, 1965, č. 302, 18. 12., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
86
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 14, 1965, č. 50, 11. 12., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
87
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 80, 1965, č. 170, 17. 7., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
88
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 80, 1965, č. 251, 20. 9., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
89
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 12, 1965, č. 8, srpen, s. 38
Annotation: Recenze.
Article
90
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 80, 1965, č. 181, 30. 7., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
91
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 80, 1965, č. 174, 22. 7., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
92
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 14, 1965, č. 11, 13. 3., s. 10
Annotation: Recenze.
Article
93
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 80, 1965, č. 167, 14. 7., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
94
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 80, 1965, č. 186, 5. 8., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
95
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 14, 1965, č. 37, 11. 9., s. 4
Annotation: Recenze; zvláště o estetice Z. Nejedlého.
Article
96
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 80, 1965, č. 222, 16. 9., s. 3
Annotation: Ke stati V. Pekárka Ke genezi Nejedlého Dějin národa českého.
Article
97
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 12, 1965, č. 10, říjen, s. 74-75
Annotation: Kritická glosa ke studii J. Poláka O literárněvědném odkazu Zdeňka Nejedlého.
Article
98
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 12, 1965, č. 5, květen, s. 73-74
Annotation: Polemika s recenzí Michala Novotného (My 65, č.3).
Article
99
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 12, 1965, č. 8, srpen, s. 37-38
Annotation: Recenze.
Article
100
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 80, 1965, č. 272, 13. 11., s. 3
Annotation: Recenze.
Article