By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


121
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 80, 1965, č. 109, 7. 5., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
122
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 80, 1965, č. 86, 10. 4., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
123
In: Estetická výchova. -- ISSN 0014-1283. -- Roč. 6, 1963/1964, č. 9, květen, s. 113-114; č. 10, červen 1964, s. 129
Annotation: Stať.
Article
124
125
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 12, 1964, č. 4, červenec, s. 269-292
Annotation: Navazuje na studii O Václavkově dualismu čistého umění a účelné tvorby (ve sborníku Bedřich Václavek, Brno 1963).
Article
126
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 11, 1964, č. 9, září, s. 64-65
Annotation: K otištěnému výtahu studie R. Garaudyho Ernst Fischer a diskuse v marxistické estetice (Marxismus a estetika, Lit. noviny, č. 32).
Article
127
In: Estetika. -- ISSN 0014-1291. -- Roč. 1, 1964, č. 3, říjen, s. 286-288
Annotation: Přehledová glosa.
Article
128
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 11, 1964, č. 11, listopad, s. 66-67
Annotation: Kritika hesla "krásno" z připravovaného Přehledného kulturního slovníku (Mladá fronta), které bylo otištěno v Estetické výchově 1964/1965,...
Article
129
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 13, 1964, č. 26, 27. 6., s. 5
Annotation: Referát o 1. číslo nového časopisu.
Article
130
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní tvorba. -- ISSN 0454-5966. -- Roč. 2, 1964, č. 19, 7. 5., s. 12
Annotation: Recenze.
Article
131
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní tvorba. -- ISSN 0454-5966. -- Roč. 2, 1964, č. 31, 30. 7., s. 13
Annotation: Recenze.
Article
132
In: Věda a život. -- ISSN 0503-7506. -- R. 1964, č. 8, srpen, s. 497
Annotation: Recenze.
Article
133
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 13, 1964, č. 18, 1. 5., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
134
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 11, 1964, č. 5, květen, s. 75-76
Annotation: Recenze.
Article
135
136
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 79, 1964, č. 110, 7. 5., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
137
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 11, 1964, č. 7, červenec, s. 18-23
Annotation: O funkci komičnosti v socialistické literatuře a jejích proměnách.
Article
138
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 11, 1964, č. 3, březen, s. 68-69
Annotation: Polemika s názory J. Hájka na literární kritiku, vyslovenými v diskusi Současná česká próza a její problémy (LtN, č. 4).
Article
139
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 11, 1964, č. 4, duben, s. 63
Annotation: Polemika s názory na úkoly literární kritiky v článku J. Lopatky (Tvář, č. 2).
Article
140
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 11, 1964, č. 6, červen, s. 73-75
Annotation: Glosa o funkci kritiky a jejím nepochopení v současnosti.
Article