By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


141
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 11, 1964, č. 7, červenec, s. 43-44
Annotation: Polemika s redakční předmluvou sborníku; obrana vlastních názorů z přednášky o estetice K. Konrada.
Article
142
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 11, 1964, č. 10, říjen, s. 70-71
Annotation: Kritická poznámka k edici Světa sovětů Dobrá dobrodružná díla.
Article
143
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 79, 1964, č. 71, 22. 3., s. 4
Annotation: K výročí vydání prvního čísla revue Pásmo.
Article
144
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 11, 1964, č. 9, září, s. 63
Annotation: O sovětských studiích věnovaných české meziválečné avantgardě.
Article
145
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 11, 1964, č. 12, prosinec, s. 62
Annotation: Recenze.
Article
146
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 79, 1964, č. 139, 11. 6., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
147
148
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 11, 1964, č. 3, březen, s. 23-25
Annotation: Recenze.
Article
149
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 11, 1964, č. 2, únor, s. 70-71
Annotation: Recenze.
Article
150
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní tvorba. -- ISSN 0454-5966. -- Roč. 2, 1964, č. 23, 4. 6., s. 14
Annotation: Recenze.
Article
151
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní tvorba. -- ISSN 0454-5966. -- Roč. 2, 1964, č. 26, 25. 6., s. 13
Annotation: Recenze.
Article
152
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 79, 1964, č. 259, 29. 10., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
153
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 11, 1964, č. 1, leden, s. 72
Annotation: Recenze.
Article
154
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 11, 1964, č. 9, září, s. 26-27
Annotation: Rozhovor.
Article
155
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní tvorba. -- ISSN 0454-5966. -- Roč. 2, 1964, č. 35, 27. 8., s. 14
Annotation: Polemika s článkem M. Novotného Spíš věštba než recenze (MY 64, č. 7), zabývající se knihami B. Hrabala, L. Fukse a J. Škvoreckého.
Article
156
157
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní tvorba. -- ISSN 0454-5966. -- Roč. 2, 1964, č. 43, 22. 10., s. 13
Annotation: Recenze.
Article
158
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 12, 1964, č. 6, listopad, s. 523-525
Annotation: O nevydaných pracích; s přetiskem dvou konceptů.
Article
159
160
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní tvorba. -- ISSN 0454-5966. -- Roč. 2, 1964, č. 25, 18. 6., s. 14
Annotation: Recenze.
Article