By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


201
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1984, č. [8], říjen, s. [35]-[38]
Annotation: Úvaha.
Article
202
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1984, č. [5], květen, s. 52-54
Annotation: Glosa k rozhovoru vídeňské televize s anglicky píšícím kanadským spisovatelem A. Haileyem.
Article
203
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1984, č. [6], červen, s. 16-19
Annotation: Eseje o díle E. Hostovského psané formou dopisu neuvedenému adresátovi.
Article
204
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1984, č. [9], listopad, s. [7]-[10]
Annotation: Úvaha o udělení Nobelovy ceny J. Seifertovi.
Article
205
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1984, č. [10], prosinec, s. [67]-[68]
Annotation: Glosa k vydání monografie Jožky Kubíka.
Article
206
online
Webarchiv
In: Kritický sborník [samizdat]. -- Roč. [2], 1982, č. 2, s. 51-55
Annotation: Komparativní glosa; autor srovnává Páralův román "Mladý muž a bílá velryba" s jeho filmovou adaptací v režii Jaromila Jireše; Jirešova adaptace...
Article
207
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1981, č. [6], červen, s. 21-26
Annotation: Esej o poezii Karla Šiktance.
Article
208
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1981, č. [3], březen, s. 86-93
Annotation: Recenze na filmovou adapraci románu V. Párala, která se opírá o studie H. Raka a L. Dobrovského o Páralově díle.
Article
209
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1982, č. [3], březen, s. 23-24
Annotation: Recenze na poému I. Kotrlé "Února".
Article
210
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1984, č. [3], březen, s. [52]-[63]
Annotation: Povídka.
Article
211
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1983, č. [6], červen, s. [88]-[89]
Annotation: Dopis o vnímání literárního díla.
Article
212
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1985, č. [1]/[2], leden/únor, s. [70]-[71]
Annotation: Sloupek o životním stylu.
Article
213
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1984, č. [5], květen, s. 32-36
Annotation: Povídka.
Article
214
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1985, č. [4], duben, s. [81]-[83]
Annotation: Recenze nultého čísla brněnské kulturní revue.
Article
215
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1984, č. [6], červen, s. 93
Annotation: Recenze na výstavu V. Halounové ve valtickém zámku.
Article
216
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1985, č. [5], květen, s. [39]-[40]
Annotation: Sloupek.
Article
217
In: Sklepník [samizdat]. -- Roč. 2, 1989, č. 9, červen, s. [180]-[182] (1-3)
Annotation: Fejeton o devalvaci lidských morálních hodnot; s přípiskem: Brno.
Article
218
In: Moravská čítanka [samizdat]. -- R. 1982, s. [111]-[151]
Annotation: Povídka; s datací Brno, podzim 1982.
Article
219
In: Moravská čítanka [samizdat]. -- R. 1983, s. [139]-[150]
Annotation: Povídka.
Article
220
In: Moravská čítanka [samizdat]. -- R. 1984, s. [140]-[148]
Annotation: Rozhovor o vlastní tvorbě, regionální literatuře, historickém kontextu Čech, Moravy, Slovenska, politické angažovanosti spisovatelů.
Article