By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


21
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1987, č. [7], září, s. 130-133
Annotation: Glosa k tendencím označovat ČSSR termínem Česko.
Article
22
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1985, č. 10, prosinec, s. [64]-[65]
Annotation: Úvaha u příležitosti 180. výročí bitvy u Slavkova.
Article
23
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 1, 1954, č. 1, leden, s. 39
Annotation: Recenzní glosa.
Article
24
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1955, č. 4, s. 419-424
Annotation: Recenze.
Article
25
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1954, č. 5, s. 540-544
Annotation: Recenze.
Article
26
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1956, č. 3, s. 349
Annotation: Recenze.
Article
27
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1956, č. 4, s. 434-438
Annotation: Studie o soudobé literární kritice, jíž autor vyčítá odtrženost od literárního života, absenci diskuze a necitlivé redakční zásahy do autorských...
Article
28
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1956, č. 7, s. 802-804
Annotation: Recenze.
Article
29
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 27, 3. 7., s. 3
Annotation: Recenze knihy o česko-ruském houslaři Jevgeniji (Jindřichu) Vitáčkovi.
Article
30
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [5], 1958, květen/červen, s. 27-29
Annotation: Krátká stať k výboru básní J. Nohy. Přiložena je ukázka básně.
Article
31
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 1, 1954, č. 2, únor, s. 80-81
Annotation: Recenze.
Article
32
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1956, č. 11, s. 1201-1203
Annotation: Studie o poválečném básnickém díle Jana Nohy.
Article
33
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1957, č. 9, s. 967-971
Annotation: Stať o poezii Františka Halase, autor odmítá označení "halasovština", které vyplývá z nepochopení Halasova díla. Upozorňuje na rozpory a hloubku...
Article
34
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 1, 1954, č. 5, květen, s. 225-226
Annotation: Recenze.
Article
35
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 1, 1959, č. 2, s. 261-263
Annotation: Autor kriticky hodnotí básnický vývoj O. Vyhlídala.
Article
36
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1956, č. 3, s. 348-349
Annotation: Medailon básníka Petra Křičky.
Article
37
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1955, č. 10, s. 1040-1042
Annotation: Úvaha o poezii Františka Nechvátala k básníkovým 50. narozeninám.
Article
38
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 1, 1954, č. 9, září, s. 412-413
Annotation: Recenze.
Article
39
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 15, 2005, č. 181, 4. 8., příl. Salon, č. 429, s. 2
Annotation: O osobnosti P. Dostála a obecně o kultuře, umění, úřednících a politicích.
Article