By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


41
In: Skřipce na ptáčky. -- přední záložka
Annotation: Autorská poznámka.
Book Chapter
42
In: Konec konců. -- ISSN 1214-7931. -- Roč. 3 (10), 2006, č. 3, 24.-31. 7., s. 28-29
Annotation: Rozhovor.
Article
43
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 17, 2006, č. 30, 24. 7., s. 9
Annotation: Jeden z pozdravných příspěvků k jubileu L. Vaculíka. - (Titulek čísla Osmdesátiny morousovitého svědomí.)
Article
44
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 16, 2006, č. 300, 28. 12., příl. Salon, č. 499, s. 1, 4
Annotation: Rozhovor; připojen úryvek z jeho úvahy Po katastrofě (revue Rozrazil 05/2006).
Article
45
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 13, 2002, č. 105, 6. 5., příl. Jižní Morava, s. D4
Annotation: Rozhovor s bývalým šéfredaktorem o podobě časopisu v 50. a 60. letech 20. století.
Article
46
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 13, 2000, č. 76, 30. 3., s. 17
Annotation: Odpověď v anketě.
Article
47
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 3, 1999, č. 12, prosinec, s. 68-69
Annotation: Zpravodajství o akcích.
Article
48
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 11, 2001, č. 160, 12. 7., příl. Salon, č. 225, s. 1
Annotation: Rozhovor; připojena povídka J. T. Skřipce na ptáčky (s. 1, 3).
Article
50
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 15, 1999, č. 8, říjen, s. 25
Annotation: Stručný komentář k básni O. M. v rubrice Nejmilejší báseň.
Article
51
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 10, 1999, č. 50, 15. 12., s. 16
Annotation: Fejeton o své účasti na akci, spolupořádané Francouzským Ministerstvem kultury.
Article
52
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 15, 2002, č. 302, 31. 12., s. 11
Annotation: Pohoršená glosa k chybné charakteristice K. Legátové v souboru medailonů Osobnost roku 2002 (LN 30.12.2002, s. 6); v rubrice Dopisy redakci.
Article
53
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 11, 2000, č. 4, 19. 1., s. 16
Annotation: Kritický fejeton.
Article
54
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1957, č. 5, s. 540-541
Annotation: Recenze.
Article
55
In: Veliká stavba. -- 2. a 4. s. obálky
Annotation: Autorův komentář ke knize (1. vydání Kolín nad Rýnem, Index 1982) a autobiograficko-bibliografická poznámka.
Book Chapter
56
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 5, 1994, č. 37, 5. 9., s. 47-48
Annotation: Rozhovor.
Article
58
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 1, 6. 1., s. 1
Annotation: O společných večerech českých a německých spisovatelů.
Article
59
In: Lettre Internationale. -- ISSN 0862-836X. -- R. 1992, č. 5, jaro, s. 85
Annotation: Komentář k polistopadovému politickému a kulturnímu životu; se zřetelem k literatuře, především jejímu vydávání.
Article
60
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 8, 24. 2., s. 1
Annotation: Vzpomínka na spolupráci se sarajevským literárním časopisem Izraz v 60. letech.
Article