By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


61
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 3, 1992, č. 40, 1. 10., s. 5
Annotation: Rozhovor s úvodní bio-bibliografickou poznámkou; mj. o: Kundera Milan.
Article
62
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 3, 1992, č. 247, 20. 10., s. 11
Annotation: O 2. ročníku soutěže Evropský fejeton; J. T. předseda poroty.
Article
63
64
In: ROK. -- ISSN 0862-6375. -- Roč. 3, 1992, č. 3, 10. 6., s. 30
Annotation: Úvaha o vztahu literatury a výtvarného umění; k jubileu malíře: Matal Bohumír (13. 1. 1922-7. 7. 1988).
Article
65
66
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 18, 1992/1993, č. 5, leden 1993, s. 45-50
Annotation: Datováno prosinec 1992.
Article
67
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 7, 1993, č. 1, jaro, s. 23-24
Annotation: Rozhovor, mj. o Obci moravskoslezských spisovatelů (J. T. od ledna 1991 předsedou), o brněnské mezinárodní soutěži Evropský fejeton, o přátelství...
Article
69
In: B '90. -- R. 1990, duben, s. 8-9
Annotation: Rozhovor.
Article
70
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 3, 1990, č. 172, 25. 9., s. 7
Annotation: O cestování českých a německých spisovatelů za čtenáři.
Article
71
In: List pro literaturu. -- Roč. 1, 1990, č. 9, prosinec, s. 26-27
Annotation: Rozhovor.
Article
72
In: Moravské noviny. -- ISSN 0862-5395. -- Roč. 1, 1990, č. 40, 4. 10., s. 8
Annotation: Rozhovor k vydání v nakl. Atlantis.
Article
73
In: Proměny. -- ISSN 0033-1058. -- Roč. 27, 1990, č. 1, s. 129-132
Annotation: K 7. 11. 1989.
Article
74
75
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 46, 1990, č. 270, 17. 11., příl. Příloha, č. 46, s. 5
Annotation: Rozhovor.
Article
76
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 1, 1990, č. 4, 29. 3., s. 11
Annotation: Próza o B. B.
Article
77
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 13, 1966, č. 8, srpen, s. 32
Annotation: Recenze.
Article
79
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1991, č. 15, 10. 4., příl. Literární NK, s. 1
Annotation: Rozhovor.
Article
80
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 5, 1991, č. 2, léto, s. 12-13
Annotation: Medailón.
Article