By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


81
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 2, 1991, č. 36, 5. 9., s. 4
Annotation: Recenze; též o sbírce K. Š. Ostrov Štvanice, Praha, Práce 1991.
Article
83
In: ROK. -- ISSN 0862-6375. -- Roč. 2, 1991, č. 3, 15. 6., s. 1-5
Annotation: Úvaha o české literatuře u příležitosti zatčení: Havel Václav; přetištěno ze sborníku Nad procesem, Edice Petlice 1980.
Article
84
In: Literka. -- Roč. 3, 2009, č. 5, květen
Annotation: Rozhovor.
Article
85
86
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 17, 2007, č. 68, 21. 3., s. 8
Annotation: Rozhovor; připojena zpráva o dalších cenách udělených Akademií literatury české (Cenu B. N. získala D. Fischerová).
Article
87
In: Lípa. -- ISSN 1804-6185. -- R. 2007, č. 1, březen, s. 42-46
Annotation: Vzpomínkový rozhovor přetištěný z: Salon č. 499, 28. 12. 2006; v rubrice Dokument.
Article
88
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 14, 1998, č. 6, s. 3-12
Annotation: Rozhovor; mj. o vydávání časopisu Host do domu, vztahu Čechy - Morava a vlastním psaní.
Article
89
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 11, 1998, č. 183, 7. 8., s. 11
Annotation: Polemika s medailonem M. Kundery od A. Drdy (LN 28. 7.), hodnotícím Kunderovu polemiku s V. Havlem v roce 1969; s mezititulky Uvolnění šedesátých...
Article
90
In: Bláznova čítanka. -- přední záložka
Annotation: Autorský komentář; s autobiografickým textem Autor o sobě (zadní záložka).
Book Chapter
91
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 7, 1997, č. 38, 15.-21. 9., s. 21
Annotation: Osobní vyznání; příspěvek do seriálu.
Article
92
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 7, 1997, č. 254, 30. 10., příl. Salon, č. 39, s. 4
Annotation: O nutnosti česko-německého setkávání a sbližování; k padesátému výročí vzniku Spolku Adalberta Stiftera, jehož oslav se J. T. 1. července...
Article
93
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 19, 2008, č. 14, 31. 3., s. 7
Annotation: Pokračování diskuse započaté v letech 1968/69 V. Havlem a M. Kunderou.
Article
94
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 14, 1965, č. 42, 16. 10., s. 5
Annotation: O nutnosti normalizace časopiseckých poměrů; zejména k časopisu Tvář.
Article
95
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 14, 1965, č. 49, 4. 12., s. 5
Annotation: Odpověď na polemiku Z. M. (Kulturní tvorba, č. 45) s Trefulkovým článkem Tváří v tvář (LN, č. 42).
Article
96
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní tvorba. -- ISSN 0454-5966. -- Roč. 2, 1964, č. 5, 30. 1., s. 6
Annotation: Rozhovor.
Article
97
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 11, 1964, č. 12, prosinec, s. 24-25
Annotation: K dosud vyšlým číslům časopisu.
Article
98
99
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 10, 1963, č. 2, únor, s. 54-57
Annotation: Recenze.
Article
100
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 16, 1969, č. 1, s. 3-4
Annotation: O koncepci časopisu.
Article