By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


121
In: Učitelské noviny. -- ISSN 0139-5718. -- Roč. 18, 1968, č. 43, 24. 10., s. 8
Annotation: Rozhovor o osobním politickém programu a názorech J. T.
Article
122
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 13, 1966, č. 6, červen, s. 47-48
Annotation: Recenze.
Article
123
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 13, 1966, č. 3, březen, s. 32-33
Annotation: Recenze.
Article
124
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 13, 1966, č. 2, únor, s. 82-83
Annotation: Konfese.
Article
125
In: MS Panorama. -- R. 1992, č. 20, 27. 3., s. 1, 5
Annotation: Rozhovor.
Article
126
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 7, 1996, č. 42, 10. 10., s. 51
Annotation: Rozhovor s členem poroty o historii a současnosti ceny Evropský fejeton; nositelé: Esterházy Péter, Just Michal, Piekarczyk Jerzy, Laub Gabriel,...
Article
127
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 105, 1990, č. 242, 16. 10., s. 5
Annotation: Fejeton o akcích v rámci česko(moravsko)-rakouské literární vzájemnosti.
Article
128
129
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 6 (111), 1996, č. 145, 21. 6., s. 15
Annotation: Rozhovor.
Article
130
In: Prager Zeitung. -- ISSN 1211-6998. -- Roč. 4, 1994, č. 35, 1. 9., s. 7
Annotation: Rozhovor konaný u příležitosti kolokvia Literární dějiny první čs. republiky 1918-1938, organizovaného spolkem Adalbert-Stifter-Verein v červenci...
Article
131
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 1, 1954, č. 11, listopad, s. 505-508
Annotation: Rozbor níže uvedené sbírky P. Kohouta; se závěrečnou redakční poznámkou.
Article
132
133
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 4, 1957, č. 4, duben, s. 160-163
Annotation: Studie o J. Ortenovi.
Article
134
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 2, 1955, č. 2, únor, s. 75-77
Annotation: Pokračování polemiky nad poezií P. Kohouta, kterou vyvolal článek J. Trefulky v č. 11/1954, diskuse pokračovala v č. 12/1954 a 1/1955 a též...
Article
135
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 4, 1957, č. 6, červen, s. 276-277
Annotation: Recenze.
Article
136
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 2, 1955, č. 4, duben, s. 171
Annotation: Recenze.
Article
137
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 5, 1958, č. 5, květen, s. 215-217
Annotation: Stať k 5. výročí úmrtí V. Nezvala
Article
138
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1995, č. 20, 24. 5., s. 8
Annotation: Fejeton o překládání umělecké prózy, věnovaný německému překladateli a propagátorovi české literatury v Německu F. P. K. k jeho 70. narozeninám.
Article
139
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 87, 1995, č. 229, 30. 9., s. 5
Annotation: Medailon Z. R. k jeho 75. narozeninám (* 1. 10. 1920).
Article
140
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1995, č. 36, 27. 9., s. 3
Annotation: Rozhovor s J. T. o jeho románu Svedený a opuštěný (Brno, Atlantis 1995).
Article