By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


141
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1995, č. 36, 27. 9., s. 3
Annotation: Rozhovor s J. T. o jeho románu Svedený a opuštěný (Brno, Atlantis 1995).
Article
142
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 5, 1995, č. 241, 14. 10., s. 1 a 4
Annotation: Rozhovor u příležitosti ocenění J. Trefulky cenou česko-německého porozumění.
Article
143
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 6, 1995, č. 42, 19. 10., s. 1
Annotation: Autobiografický text o česko-německých vztazích.
Article
144
In: Listy (Řím). -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 11, 1981, č. 6, listopad, s. 70-71
Annotation: U příležitosti udělení Nobelovy ceny autorovi.
Article
145
In: Listy (Řím). -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 12, 1982, č. 2, květen, s. 47-48
Annotation: Recenze samizdatových básnických skladeb Tanec Smrti aneb Jště Pámbu neumřel, Pro pět ran blázna krále.
Article
146
In: Listy (Řím). -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 15, 1985, č. 3 (6. Čtení na léto), květen, s. 286-289
Annotation: Recenze.
Article
147
In: Listy (Řím). -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 19, 1989, č. 1, únor, s. 66-67
Annotation: Rozhovor; s přetiskem dopisu J. T. ministru kultury z 6. 5. 1988.
Article
148
In: Obrys (Mnichov). -- Roč. 5, 1985, č. 3, září, s. 1-2
Annotation: Recenze nultého čísla (1985); též o dřívějších brněnských literárních časopisech.
Article
149
In: Obrys (Mnichov). -- Roč. 5, 1985, č. 1, březen, s. 1-2
Annotation: Nobelova cena za literaturu; komentář k jejímu udělení.
Article
150
In: Obrys (Mnichov). -- Roč. 6, 1986, č. 4, prosinec, s. 23-24
Annotation: Dopis; o jejich korespondenci.
Article
151
In: Obrys (Mnichov). -- Roč. 7, 1987, č. 3, září, s. 4-8; č. 4, prosinec, s. 4-6
Annotation: Rozhovor.
Article
152
In: Obrys (Mnichov). -- Roč. 8, 1988, č. 1, březen, s. 1-3
Annotation: Doslov k almanachu současné české poezie Na střepech volnosti.
Article
153
In: Proměny (New York). -- ISSN 0033-1058. -- Roč. 25, 1988, č. 3, červenec, s. 146-148
Annotation: Recenze; přetištěno z časopisu Obsah, listopad 1987.
Article
154
155
In: Svědectví (New York-Paříž). -- ISSN 0586-0350. -- Roč. 19, 1984/1985, č. 74, [únor 1985], s. 380-382
Annotation: Nobelova cena za literaturu; k jejímu udělení.
Article
156
In: Svobodné slovo - Brno. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 51, 1995, č. 229, 30. 9., s. 5
Annotation: Medailón k 75. narozeninám.
Article
157
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 52, 1996, č. 128, 1. 6., příl. Péčko, č. 22, s. 5
Annotation: Rozhovor.
Article
158
In: Zločin pozdvižení. -- Zadní strana obálky
Annotation: Autorská poznámka k románu (poprvé vyšel 1978 v exilovém Indexu); s nepodepsanou biograficko-bibliografickou poznámkou o autorovi (tamtéž).
Book Chapter
159
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- R. 1962, červen, s. 9
Annotation: Autorská poznámka.
Article
160
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 3, 1956, č. 1, leden, s. 31-32
Annotation: Recenze.
Article