By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


21
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 20, 2010, č. 51, 14. 12., s. 11
Annotation: O rozhlasovém zpracování prózy v překladu R. Černého.
Article
22
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 21, 2011, č. 3, 11. 1., s. 9
Annotation: Medailon historika J. Polišenského u příležitosti pětidílné rozhlasové četby jeho knihy Historik v měnícím se světě k 10. výročí jeho...
Article
23
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 21, 2011, č. 13, 22. 3., s. 10
Annotation: Poznámka k rozhlasovému zpracování v cyklu Schůzky s literaturou.
Article
24
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 18, 2008, č. 36, 1.-7. 9., s. 10
Annotation: Poznámka k dvanáctidílné rozhlasové četbě na pokračování.
Article
25
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 19, 2009, č. 7, 3. 2., s. 11
Annotation: Poznámka k četbě na pokračování v cyklu Osudy.
Article
26
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 21, 2011, č. 30, 19. 7., s. 10
Annotation: Poznámka k uvedení v rozhlasovém cyklu Pokračování za pět minut.
Article
27
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 20, 2010, č. 12, 16. 3., s. 10
Annotation: Poznámka k osmidílnému rozhlasovému zpracování rukopisných vzpomínek v cyklu Osudy.
Article
28
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 20, 2010, č. 29, 13. 7., s. 9
Annotation: O původu 312-svazkového seriálu detektivních příběhů u příležitosti rozhlasové četby Pokračování za pět minut.
Article
29
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 27, 2017, č. 1, 27. 12. 2016, s. 10
Annotation: Článek o četbě na pokračování deníku/románu L. Vaculíka Český snář od 6. 1. 2017.
Article
30
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 26, 2016, č. 14, 29. 3., s. 9
Annotation: Článek o četbě na pokračování Malostranských povídek J. Nerudy.
Article
31
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 26, 2016, č. 19, 2. 5., s. 11
Annotation: Článek o vlastním životopisu panovníka Karla IV. (Vita Caroli), z něhož se bude od 14. 5. číst na ČRo Vltava.
Article
32
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 27, 2017, č. 19, 2. 5., s. 11
Annotation: Článek představuje román B. Golombka, který bude čten na ČRo Vltava.
Article
33
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 27, 2017, č. 27, 26. 6., s. 10
Annotation: Medailon Petra Pazdery Payna.
Article
34
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 26, 2016, č. 37, 1. 9., s. 10
Annotation: Článek o dějinách Umělecké besedy, které se bude věnovat díl pořadu Mozaika 18. 9. 2016.
Article
35
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 27, 2017, č. 21, 15. 5., s. 10
Annotation: Článek o uvedení sedmidílné četby na pokračování románu V. Vančury "Útěk do Budína".
Article
36
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 26, 2016, č. 51, 12. 12., s. 13
Annotation: Článek o prozaických a básnických textech s duchovní tematikou, které budou uvedeny v rámci vánočního literárního programu na ČRo. Z českých...
Article
37
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 24, 2014, č. 32, 28. 7., s. 9
Annotation: O rozhlasové četbě z románu Karla Poláčka.
Article
38
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 24, 2014, č. 13, 17. 3., s. 11
Annotation: O rozhlasové adaptaci Hrabalovy prózy Bambini di Praga, s citacemi z literárněvědných komentářů k jeho dílu.
Article
39
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 24, 2014, č. 14, 24. 3., s. 11
Annotation: Poznámka o rozhlasové četbě z Arbesova romaneta ke 100. výročí spisovatelova narození.
Article
40
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 24, 2014, č. 17, 14. 4., s. 11
Annotation: O cestovateli, vědci a spisovateli Aloisi Musilovi.
Article