By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


61
62
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 40, 1992, č. 6, s. 647-649
Annotation: Recenze 24. svazku (Praha, Památník národního písemnictví 1990).
Article
63
In: Časopis Slezského muzea. Série B, vědy historické. -- ISSN 1211-3131. -- Roč. 39, 1990, č. 1, leden/duben, s. 60-69
Annotation: Žil 18. 8. 1905 Tísek u Bílovce - 10. 11. 1984 Praha.
Article
65
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 38, 1990, č. 4, s. 367-369
Annotation: Recenze; Majerová Marie.
Article
66
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 4, 25. 1., s. 14
Annotation: Recenze.
Article
67
In: Kulturní měsíčník. -- ISSN 0231-9462. -- Roč. 8, 1990, č. 1, leden, s. 58-60
Annotation: V této prvé části rubriky čerpající z opavského Památníku Petra Bezruče je otištěn dopis letce Vojty Kopeckého (datováno v Prostějově...
Article
68
In: Kulturní měsíčník. -- ISSN 0231-9462. -- Roč. 8, 1990, č. 3, březen, s. 69-71
Annotation: O herečce a fejetonistce (1869-1931), ženě spisovatele a novináře: Hořica Ignát (1859-1902); z archívu M. L. -H. otištěn dopis V. Martínkovi...
Article
69
In: Kulturní měsíčník. -- ISSN 0231-9462. -- Roč. 8, 1990, č. 4, duben, s. 67-68
Annotation: Z archivních rodopisných záznamů uložených v pozůstalosti V. M. v Památníku P. Bezruče v Opavě.
Article
70
In: Kulturní měsíčník. -- ISSN 0231-9462. -- Roč. 8, 1990, č. 5, květen, s. 63-65
Annotation: Komentované otištění vzpomínky na profesora Benjamina Jedličku z rukopisu pamětí uložených v Památníku Petra Bezruče v Opavě; Jedlička Benjamin.
Article
71
In: Kulturní měsíčník. -- ISSN 0231-9462. -- Roč. 8, 1990, č. 6, červen, s. 70-71
Annotation: Recenze.
Article
72
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 19, 1990, č. 1, leden, s. 134
Annotation: Recenze.
Article
73
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 1, 1990, č. 1, 8. 3., s. 14
Annotation: Recenze.
Article
74
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 1, 1990, č. 8, 26. 4., s. 2
Annotation: O připravovaném otevření Slezské univerzity v Opavě, zvl. o oboru česká literatura-knihovnictví-literární archivnictví-publicistika na filozofické...
Article
75
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 18, 1989, č. 2, únor, s. 129-130
Annotation: Recenze dvojsvazku 19/20 (1984-1985).
Article
76
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 18, 1989, č. 3, březen, s. 123-124
Annotation: Recenze.
Article
77
In: Časopis Slezského muzea. Série B, vědy historické. -- ISSN 1211-3131. -- Roč. 32, 1983, č. 2, s. 181-184
Annotation: Stať o významu sbírky v soudobém literárním kontextu a pro básnický a ideový vývoj V. Z.
Article
78
In: Časopis Slezského muzea. Série B, vědy historické. -- ISSN 1211-3131. -- Roč. 31, 1982, č. 3, květen/srpen, s. 282-283
Annotation: Nekrolog (19. 12. 1912-2. 5. 1982).
Article
79
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 36, 1988, č. 3, s. 285-286
Annotation: Bezruč Petr; recenze.
Article
80
In: Časopis Slezského muzea. Vědy historické. -- ISSN 1211-3131. -- Roč. 11, 1962, č. 1, září 1963, s. 58
Annotation: Recenze.
Article