By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


121
In: Kulturní měsíčník. -- ISSN 0231-9462. -- Roč. 5, 1987, č. 2, únor, s. 67
Annotation: Recenze.
Article
122
123
In: Kulturní měsíčník. -- ISSN 0231-9462. -- Roč. 6, 1988, č. 11, listopad, s. 66-68
Annotation: Recenze.
Article
124
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 37, 1989, č. 5, s. 472-473
Annotation: Dvořáček Karel; recenze.
Article
125
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 17, 1988, č. 6, červen, s. 124-125
Annotation: Krásnohorská Eliška; recenze.
Article
126
In: Časopis Slezského zemského muzea : série B, vědy historické. -- ISSN 1211-3131. -- Roč. 40, 1991, č. 1, s. 72-77
Annotation: Madailón M. G. (19. 10. 1896 - 22. 6. 1980) s rozborem jejího básnického a prozaického díla.
Article
127
In: Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín. -- ISSN 0139-9462. -- Sv. 29, 1982, s. 37-43
Annotation: O vzniku a vývoji: Památník Petra Bezruče a popis fondu jednotlivých literárních osobností Slezska a Lašska.
Article
128
In: Časopis Slezského muzea. Série B, vědy historické. -- ISSN 1211-3131. -- Roč. 38, 1989, č. 1, leden/duben, s. 81-88
Annotation: Kritický přehled; Profil.
Article
130
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 13, 2009, č. 49, březen, s. 34-40
Annotation: Referát přednesený na konferenci v Opavě.
Article
131
In: Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy. -- ISSN 1213-3140. -- Roč. 35, 2009, č. 1, s. 42-43
Annotation: Nekrolog.
Article
132
In: Noviny Slezské univerzity. -- ISSN 1801-1071. -- Roč. 16, 2010/2011, č. 1, listopad 2010, s. 23
Annotation: Rozhovor s akademickým funkcionářem.
Article
133
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 49, 1980, č. 3, s. 276-286
Annotation: Na základě polských knih v osobní knihovně P. B.
Article
134
In: Těšínsko. -- ISSN 0139-7605. -- R. 1980, č. 3, s. 5-10
Annotation: Přehled dochovaných literárních polonik v pozůstalosti P. B. a v jeho knihovně.
Article
135
In: Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín. -- ISSN 0139-9462. -- Sv. 23, 1979, s. 67-68
Annotation: K 75. narozeninám.
Article
136
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 27, 1979, č. 6, s. 550-553
Annotation: Recenze.
Article
138
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 24, 1980, č. 2, únor, s. 93-95
Annotation: Příspěvek přednesený na vědecké konferenci Literatura pro děti a mládež v socialistickém Československu pořádané v rámci XXII. Bezručovy...
Article
139
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 12, 2008, č. 47, září, s. 40
Annotation: Nekrolog.
Article
140
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 19, 2008, č. 45, 3. 11., s. 11
Annotation: Srovnávací studie; proneseno na konferenci v Opavě.
Article