By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


141
In: Krok. -- ISSN 1214-648X. -- Roč. 7, 2010, č. 3, s. 26-30
Annotation: Stať; mj. zmíněni uvedení autoři (nejvíce pozornosti je věnováno P. Bezručovi).
Article
142
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 49, 1980, č. 3, s. 276-286
Annotation: Na základě polských knih v osobní knihovně P. B.
Article
143
In: Těšínsko. -- ISSN 0139-7605. -- R. 1980, č. 3, s. 5-10
Annotation: Přehled dochovaných literárních polonik v pozůstalosti P. B. a v jeho knihovně.
Article
144
In: Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín. -- ISSN 0139-9462. -- Sv. 23, 1979, s. 67-68
Annotation: K 75. narozeninám.
Article
145
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 27, 1979, č. 6, s. 550-553
Annotation: Recenze.
Article
147
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 24, 1980, č. 2, únor, s. 93-95
Annotation: Příspěvek přednesený na vědecké konferenci Literatura pro děti a mládež v socialistickém Československu pořádané v rámci XXII. Bezručovy...
Article
148
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 12, 2008, č. 47, září, s. 40
Annotation: Nekrolog.
Article
149
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 19, 2008, č. 45, 3. 11., s. 11
Annotation: Srovnávací studie; proneseno na konferenci v Opavě.
Article
150
In: Noviny Slezské univerzity. -- ISSN 1801-1071. -- Roč. 14, 2008/2009, č. 1, listopad 2008, s. 39
Annotation: O konferenci pořádané opavskou univerzitou společně s Katedrou slovenského jazyka a literatúry Fakulty humanitných vied Univerzity Mateje Bela...
Article
151
In: Noviny Slezské univerzity. -- ISSN 1801-1071. -- Roč. 12, 2006/2007, č. 3, únor 2007, s. 34
Annotation: Referát zmiňující i tradici česko-polských literárněvědných konferencí v Opavě, konaných od roku 1995.
Article
152
In: Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy. -- ISSN 1213-3140. -- Roč. 33, 2007, č. 1, s. 42-43
Annotation: Medailon k 100. výročí narození zaměřený na Kralíkova bezručovská bádání.
Article
153
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 18, 2007, č. 33, 13. 8., s. 7
Annotation: Úvaha vyzdvihující vzor F.X. Šaldy; předneseno na mezinárodním setkání pořádaném Obcí spisovatelů.
Article
154
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 18, 2007, č. 39, 24. 9., s. 11
Annotation: Studie s mezititulky Sám sobě světem, Emigrace do iluzivnosti, Bezvýchodná ztráta smyslu; s poznámkou Text byl přednesen na konferenci Bezručovy...
Article
155
In: Noviny Slezské univerzity. -- ISSN 1801-1071. -- Roč. 3, 1997/1998, č. 5, 29. 5. 1998, s. 15
Annotation: Referát o konferenci, mj. o příspěvcích L. Martinka, W. Piverky, E. Goldstückera, P. Rákose a J. Balážové.
Article
156
In: Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy. -- ISSN 1213-3140. -- Roč. 24, 1998, č. 1, s. 39-40
Annotation: Medailon.
Article
157
In: Noviny Slezské univerzity. -- ISSN 1801-1071. -- Roč. 4, 1998/1999, č. 1, 30. 10. 1998, s. 5
Annotation: Referát o konferenci Autenticita a literatura.
Article
158
159
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 18, 30. 10., s. 3
Annotation: Referát o 3. ročníku celostátní soutěže prózy autorů do třiceti let.
Article
160
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 20, 27. 11., s. 4
Annotation: Studie srovnávající názory na literární kritiku v 90. letech minulého století a v současné době; mj. o stati F. X. Šaldy "Kritika patosem a...
Article