By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


21
In: Pochodeň. -- ISSN 1801-285X. -- Roč. 79, 1990, č. 100, 28. 4., s. 4
Annotation: O díle J. Š. a jeho sepětí s Náchodem.
Article
22
In: Pochodeň. -- ISSN 1801-285X. -- Roč. 79, 1990, č. 109, 11. 5., s. 5
Annotation: O výstavě: Škvorecký Josef, Salivarová Zdena, 68 Publishers.
Article
23
In: Pochodeň. -- ISSN 1801-285X. -- Roč. 79, 1990, č. 139, 15. 6., s. 4
Annotation: Recenze vydání, které obsahuje i Mlčení s T. G. M. a oddíl Jedinec a dějiny s články K. Č. o T. G. M. (editorem knihy je Pohorský Miloš).
Article
24
25
26
27
In: Pochodeň. -- ISSN 1801-285X. -- Roč. 79, 1990, č. 212, 11. 9., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
28
In: Pochodeň. -- ISSN 1801-285X. -- Roč. 79, 1990, č. 222, 22. 9., s. 4
Annotation: O Putování - společné cestě německých a českých spisovatelů za čtenáři obou zemí, a o jejich návštěvě Hradce Králové.
Article
29
30
In: Pochodeň. -- ISSN 1801-285X. -- Roč. 79, 1990, č. 258, 3. 11., s. 6
Annotation: O básnickém díle hradeckého starosty (6. 2. 1859-18. 5. 1939).
Article
31
In: Pochodeň. -- ISSN 1801-285X. -- Roč. 79, 1990, č. 261, 7. 11., s. 4
Annotation: Recenze třetího svazku.
Article
32
In: Pochodeň. -- ISSN 1801-285X. -- Roč. 79, 1990, č. 262, 8. 11., s. 4
Annotation: Recenze ročenek 1968 a 1969.
Article
33
In: Pochodeň. -- ISSN 1801-285X. -- Roč. 79, 1990, č. 283, 3. 12., s. 6
Annotation: Recenze; Čapek Karel, Čapek Josef.
Article
34
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 1, 1990, č. 7, 19. 4., s. 14
Annotation: Recenze souboru fotografií Karel Čapek fotografuje..., usp. Koháček Petr, předmluva Scheufler Pavel, doslov Svozil Bohumil.
Article
35
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 1, 1990, č. 12, 24. 5., s. 15
Annotation: Škvorecký Josef; recenze.
Article
36
In: Pochodeň. -- ISSN 1801-285X. -- Roč. 73, 1984, č. 180, 1. 8., s. 4
Annotation: Recenze obsahu ročníků 1981 a 1982 z hlediska východočeské literatury.
Article
37
In: Pochodeň. -- ISSN 1801-285X. -- Roč. 74, 1985, č. 203, 29. 8., s. 4
Annotation: Recenze svazků za roky 1983 a 1984; zvl. o studii Polák Josef, Školák a gymnazista Karel Čapek; Čapek Karel.
Article
38
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1986, č. 32, 13. 8., příl. Kmen, č. 32, s. 10
Annotation: O 16. svazku Literárního archívu (1985); Bolzano Bernard.
Article
39
In: Pochodeň. -- ISSN 1801-285X. -- Roč. 78, 1989, č. 46, 23. 2., s. 4
Annotation: Recenze dvojsvazku 19/20 (vyd. s vročením 1987).
Article
40
In: Pochodeň. -- ISSN 1801-285X. -- Roč. 75, 1986, č. 272, 18. 11., s. 4
Annotation: Obsahový přehled čísla 8.
Article