By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


801
Published Hradec Králové : Státní vědecká knihovna Z.Nejedlého, 1989
Other Authors: '; ...Vacina, Ladislav, 1943-1992 jk01141001...
Annotation: Soupis regionální tvorby (1549 záznamů); s úvodem a s oddíly: Knižně publikovaná tvorba východočeských autorů, produkce nakladatelství Kruh;...
Book
802
Published Hradec Králové : Státní vědecká knihovna Z.Nejedlého, 1988
Other Authors: '; ...Vacina, Ladislav, 1943-1992 jk01141001...
Annotation: Bibliografický soupis (1552 záznamů); s předmluvou (s. 3) a s oddíly: Knižně publikovaná tvorba východočeských autorů produkce nakladatelství...
Book
803
Published Rychnov nad Kněžnou : Okresní knihovna, 1982
Other Authors: '; ...Vacina, Ladislav, 1943-1992 jk01141001...
Annotation: Tisk obsahuje též citáty z díla K. P. o městě.
Book
804
Published Jičín : Okresní knihovna, 1986
Other Authors: '; ...Vacina, Ladislav, 1943-1992 jk01141001...
Annotation: Šrámkova Sobotka; soupis (404 záznamy) článků, statí a drobných zpráv o dosavadních 29 ročnících festivalu (poprvé konán v roce 1957); se...
Book
805
Published Náchod : Hradec Králové : Okresní knihovna ; SVK, 1989.
Other Authors: '; ...Vacina, Ladislav, 1943-1992 jk01141001...
Annotation: S oddíly Základní publikace regionální povahy, Rodný kraj bratří Čapků, Rodové kořeny bratří Čapků, Bratři Čapkové v Malých Svatoňovicích,...
Book
806
Published Náchod : Okresní knihovna, 1991.
Other Authors: '; ...Vacina, Ladislav, 1943-1992 jk01141001...
Annotation: S úvodními statěmi: Šafář Oldřich, Válka roku 1866 a Náchod (s. 5-8); Brůha Jan, Obraz války roku 1866 na Náchodsku v krásné literatuře...
Book
807
Published Náchod : Okresní knihovna, 1990.
Other Authors: '; ...Vacina, Ladislav, 1943-1992 jk01141001...
Annotation: Bibliografický soupis, mj. s oddílem Literatura (s. 19-21, záznam č. 205-237); s úvodem a rejstříky.
Book
808
Published Hradec Králové : Státní vědecká knihovna, 1991.
Other Authors: '; ...Vacina, Ladislav, 1943-1992 jk01141001...
Annotation: Geograficky řazený soupis základních bibliografií regionální povahy (též z oblasti literatury a literární vědy, viz heslo Literatura v systematickém...
Book
809
Published Hradec Králové : Státní vědecká knihovna, 1993.
Other Authors: '; ...Vacina, Ladislav, 1943-1992 jk01141001...
Annotation: Abecedně autorsky řazený soupis (navazující na 1. sv. s podtitulem Regionální bibliografie, Hradec Králové, SVK 1991); s úvodem (s. 3), s geografickým...
Book
810
Published Hradec Králové : Kruh, 1982.
Other Authors: '; ...Vacina, Ladislav, 1943-1992 jk01141001...
Annotation: Antologie básní, próz a literárněvědných příspěvků - viz samostatné záznamy.
Book
811
Published Hradec Králové : Náchod : Státní vědecká knihovna ; Okresní knihovna, 1991.
Other Authors: '; ...Vacina, Ladislav, 1943-1992 jk01141001...
Annotation: Výběrový bibliografický soupis (z produkce 1988-1991) o 757 záznamech, s oddíly: Základní publikace, Z životních cest Karla Čapka, Umělecká...
Book