By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


841
Other Authors: '; ...Vaculík, Ludvík, 1926-2015 jk01141068...
Annotation: První ročenka ČSDS, s předmluvou Ročence na cestu (s. 7-8, podepsáno: redakční kruh ročenky a správní rada ČSDS) a mj. s uvedenými příspěvky;...
Book
842
Other Authors: '; ...Vaculík, Ludvík, 1926-2015 jk01141068...
Annotation: Studijní pomůcka pro adepty vysokoškolských oborů žurnalistika a mediální studia, s uvedenými příspěvky.
Book
843
Other Authors: '; ...Vaculík, Ludvík, 1926-2015 jk01141068...
Digitální archiv časopisů
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 2, 1969, č. 11, 20. 3., s. 1 a 6
Annotation: Rozhovor o názoru A. M. na čs. politickou situaci; mj. též o úloze umění v současném světě.
Article
845
Other Authors: '; ...Vaculík, Ludvík, 1926-2015 jk01141068...
Annotation: Česko-německý sborník k 80. narozeninám W. Scheura, který v letech 1981-1986 pracoval jako kulturní referent na velvyslanectví SRN a významně...
Book
846
Other Authors: '; ...Vaculík, Ludvík, 1926-2015 jk01141068...
In: Rozrazil. -- ISSN 1801-4755. -- R. 2008, č. 4, s. 15-18
Annotation: U příležitosti osmdesátin 20. 7.
Article
848
Published Praha : [b. n.] [samizdat], 1989.
Other Authors: '; ...Vaculík, Ludvík, 1926-2015 jk01141068...
Annotation: Sborník básní, esejů, úvah, článků, blahopřejných dopisů a dalších textů věnovaných J. Grušovi k jeho padesátým narozeninám; s připojenou...
Book