By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


21
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 51, 1995, č. 22, 26. 1., s. 7
Annotation: Recenze.
Article
22
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 51, 1995, č. 28, 2. 2., s. 7
Annotation: Recenze.
Article
23
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 51, 1995, č. 40, 16. 2., s. 9
Annotation: Recenze.
Article
24
25
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 49, 1993, č. 173, 29. 7., s. 7
Annotation: Recenze.
Article
27
28
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 49, 1993, č. 249, 26. 10., s. 7
Annotation: Recenze nástěnného kalendáře s kolážemi a básnickými interpretacemi M. H.
Article
29
30
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 49, 1993, č. 285, 8. 12., s. 7
Annotation: Recenze; soubor obsahuje 3 exilové sbírky F. L. : Svoboda a jiné ovoce, Černý bílý, nevím, Nástroje paměti.
Article
31
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 4, 1993, č. 296, 21. 12., s. 7
Annotation: Rozhovor o jeho libretu nahrávky: Nové zpěvy vánoční, rockové parafráze středověkých vánočních her.
Article
32
In: Večerník-Praha. -- ISSN 1210-1117. -- Roč. 3, 1993, č. 254, 30. 12., s. 1
Annotation: Rozhovor, zejména o nové sbírce básní J. V. Hrady spatřené.
Article
33
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 50, 1994, č. 21, 26. 1., s. 7
Annotation: Recenze; svazek obsahuje sbírky: Utkvělé černé ikony, Stránky z deníku, Samosoud.
Article
34
35
36
37
38
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 50, 1994, č. 47, 25. 2., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
39
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 50, 1994, č. 53, 4. 3., s. 1
Annotation: Nekrolog.
Article
40