By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


81
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 46, 1990, č. 108, 8. 5., s. 7
Annotation: Referát o vystoupení na filozofické fakultě.
Article
82
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 51, 1995, č. 74, 28. 3., s. 11
Annotation: Recenze.
Article
83
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 50, 1994, č. 84, 11. 4., s. 2
Annotation: Zpráva o zvolení E. K. předsedkyní rady: Obec spisovatelů.
Article
84
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 50, 1994, č. 85, 12. 4., s. 7
Annotation: Recenze.
Article
85
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 50, 1994, č. 106, 6. 5., s. 11
Annotation: Referát o 1. ročníku básnického festivalu Hořovice Václava Hraběte.
Article
86
87
88
In: Denní Telegraf. -- ISSN 1210-8391. -- Roč. 5, 1996, č. 29, 3. 2., s. 11
Annotation: Recenze čísla 30, zejména nové literární přílohy The Prague Review.
Article
89
In: Učitelské noviny. -- ISSN 0139-5718. -- Roč. 99, 1996, č. 35, 1. 10., 2. s. obálky
Annotation: Rozhovor, mj. o práci pro televizi (seriál Hospoda).
Article
90
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 51, 1995, č. 122, 26. 5., s. 11
Annotation: Recenze.
Article
91
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 51, 1995, č. 138, 14. 6., s. 11
Annotation: Recenze; L. K. Weiss se narodil r. 1946.
Article
92
In: Obratník. -- Roč. 1, 1994/1995, 9. 4. 1995, příl. Kurýr Obratníku, č. 1, s. 2-3
Annotation: Rozhovor s básníkem J. V. (*1958).
Article
93
94
In: Denní Telegraf. -- ISSN 1210-8391. -- Roč. 5, 1996, č. 12, 15. 1., s. 13
Annotation: Recenze.
Article
96
In: Denní Telegraf. -- ISSN 1210-8391. -- Roč. 5, 1996, č. 45, 22. 2., s. 10
Annotation: Recenze.
Article
97
In: Denní Telegraf. -- ISSN 1210-8391. -- Roč. 5, 1996, č. 68, 20. 3., s. 10
Annotation: Recenze; recenzována též sbírka: Miler Karel, Alejí slov, Praha, Mladá fronta.
Article
98
In: Denní Telegraf. -- ISSN 1210-8391. -- Roč. 5, 1996, č. 106, 6. 5., s. 13
Annotation: Recenze.
Article
99
In: Denní Telegraf. -- ISSN 1210-8391. -- Roč. 5, 1996, č. 125, 29. 5., s. 11
Annotation: Recenze.
Article
100
In: Denní Telegraf. -- ISSN 1210-8391. -- Roč. 5, 1996, č. 129, 3. 6., s. 13
Annotation: O chystané koprodukci a dosavadních společných číslech "obtýdeníku" Tvar, č. 2, č. 6.
Article