By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


101
In: Denní Telegraf. -- ISSN 1210-8391. -- Roč. 5, 1996, č. 129, 3. 6., s. 13
Annotation: Recenze; též o díle téhož žánru: Hlaváč Oldřich (pseud. Alarich), Medicína v županu.
Article
102
In: Denní Telegraf. -- ISSN 1210-8391. -- Roč. 5, 1996, č. 177, 31. 7., s. 10
Annotation: Ranný Emanuel; recenze česko-německého bibliofilského vydání básní z roku 1935.
Article
103
In: Denní Telegraf. -- ISSN 1210-8391. -- Roč. 5, 1996, č. 197, 23. 8., s. 11
Annotation: Recenze; též recenzována knížka veršů pro děti: Šrut Pavel, Kde zvedají nožku psi aneb V Pantáticích na návsi.
Article
104
In: Denní Telegraf. -- ISSN 1210-8391. -- Roč. 5, 1996, č. 202, 29. 8., s. 10
Annotation: Recenze.
Article
105
106
In: Dým [samizdat]. -- Č. 9, 1976/1977, zima, s. [6]
Annotation: Báseň.
Article
107
In: Dým [samizdat]. -- Č. 9, 1976/1977, zima, s. [6]
Annotation: Báseň.
Article
108
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 27, 2017, č. 7, 2. 2., s. 5
Annotation: Úvaha o filozofické maximě L. Klímy z titulku.
Article
109
In: Dým [samizdat]. -- Č. 30, 1981, 23. 4., s. [21]
Annotation: Krátká humorná povídka.
Article
110
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 26, 2016, č. 12, 14. 3., s. 19
Annotation: Recenzní glosa.
Article
111
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 24, 2014, č. 10, 24. 2., s. 5
Annotation: Fejeton o autorově setkávání s Bohumilem Hrabalem.
Article
112
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 25, 2014, č. 9, 2. 5., s. 23
Annotation: Recenze.
Article
113
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 25, 2014, č. 15, 25. 9., s. 22
Annotation: Recenze.
Article
114
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 27, 2017, č. 32, 31. 7., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
115
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 1, 11. 1., s. 19
Annotation: Recenze.
Article
116
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 25, 2015, č. 12, 9. 3., s. 18
Annotation: Recenze.
Article
117
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 25, 2014, č. 12, 12. 6., s. 16
Annotation: Referát o výstavě Kdo jsem. Bohumil Hrabal: spisovatel - Čech - Středoevropan. Kurátorem výstavy je T. Pavlíček.
Article
118
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 1, 10. 1., s. 22
Annotation: Recenze na česko-anglickou obrazovou publikaci věnovanou dílu J. Švankmajera.
Article
119
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 27, 2016, č. 15, 22. 9., s. 17
Annotation: Fejeton o mizejícím lidovém projevu na různých zdech a ohradách a o jeho nahrazování graffiti.
Article
120
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 28, 2017, č. 5, 9. 3., s. 21
Annotation: Recenze.
Article