By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


41
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 15, 2016, č. 11, listopad, příl. Listy Ason-klubu, č. 11, s. 7-8
Annotation: Recenze.
Article
42
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 15, 2016, č. 12, prosinec, příl. Listy Ason-klubu, č. 12, s. 4
Annotation: Poznámka o knize.
Article
43
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 15, 2016, č. 3, březen, s. 27
Annotation: Recenze.
Article
44
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 15, 2016, č. 3, březen, příl. Listy Ason-klubu, č. 3, s. 2
Annotation: Zpráva o autorském čtení K. Kabáth Svobodové a L. Hajžmanové (JAZZykům z lásky, Galerie Evropského domu, Plzeň).
Article
45
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 16, 2017, č. 9, září, s. 20-21
Annotation: Povídka.
Article
46
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 16, 2017, č. 12, prosinec, příl. Listy Ason-klubu, č. 12, s. 1-2
Annotation: Zpráva o autorském čtení.
Article
47
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 17, 2018, č. 1, leden, příl. Listy Ason-klubu, č. 1, s. 2
Annotation: Zprávy o veřejném uvedení sbírek J. Flakové "Múzou potrhaná" samota a V. Engera "Modrý měsíc" a o pořadu I. Fencla "Řeknu ti" ke stému výročí...
Article
48
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 17, 2018, č. 2, únor, s. 22-23
Annotation: Fejeton o dvanáctihodinové směně hlídače tramvaje.
Article
49
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 17, 2018, č. 5, květen, s. 22-23
Annotation: Fejeton.
Article
50
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 17, 2018, č. 6, červen, s. 20-22
Annotation: Fejeton o cestě do Prahy na "Noc divadel".
Article
51
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 17, 2018, č. 4, duben, příl. Listy Ason-klubu, č. 4, s. 1-2
Annotation: Zpráva z festivalu v Regensburgu, na jehož programu bylo čtení povídky M. Čekanové "Poslední spravedlivý".
Article
52
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 16, 2017, č. 12, prosinec, s. 12-13
Annotation: Povídka.
Article
53
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 17, 2018, č. 3, březen, s. 12-14
Annotation: Fejeton.
Article
54
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 17, 2018, č. 7/8, červenec/srpen, s. 25-28
Annotation: Povídka.
Article
55
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 19, 2020, č. 9, září, s. 22-23
Annotation: Recenze.
Article
56
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 8, 2009, č. 3, březen, příl. Listy Ason-klubu, č. 3, s. 3
Annotation: Referát o udílení cen III. ročníku soutěže (Plzeň, 21. 2. 2009); připojena povídka J. Ulricha Dvě strany jedné mince (čestné uznání), s....
Article
57
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 1, 2012, č. 1, leden, příl. Listy Ason-klubu, č. 1, s. 2
Annotation: Recenze.
Article
58
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 13, 2014, č. 12, prosinec, příl. Listy Ason-klubu, č. 12, s. 1-2
Annotation: Zprávy o křtech knih J. Sojky a D. Brabce (7. 11.), J. Prokšové (22. 10.) a o večeru k jubileu K. Pexidra (11. 11. 2014, Polanova síň).
Article
59
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 14, 2015, č. 3, březen, příl. Listy Ason-klubu, č. 3, s. 1-2
Annotation: Zpráva o autorském čtení povídek V. Englera.
Article
60
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 13, 2014, č. 6, červen, příl. Listy Ason-klubu, č. 6, s. 1-2
Annotation: Referát o autorském čtení P. Horákové a D. Pilowa v Plzni.
Article