By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 8, 1997, č. 29, 4. 2., s. 1, 18
Annotation: Reportáž z pivnice U Zlatého tygra v den Hrabalovy smrti.
Article
2
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 8, 1997, č. 25, 30. 1., příl. Magazín MF Dnes, roč. 5, č. 5, s. 13-17
Annotation: Reportáž o tom, jak si čeští básníci opatřují obživu (uvedeno na několika příkladech).
Article
3
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 8, 1997, č. 37, 13. 2., s. 1, 18
Annotation: O smuteční hostině v pivnici U zlatého tygra po pohřbu B. H.
Article
4
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 15, 2004, č. 169, 22. 7., příl. Magazín MF Dnes, roč. 12, č. 29, s. 22-27
Annotation: O otci dramatika Václava Havla. V textu je mimo jiné zmíněn K. Čapek coby zprostředkovatel vstupu do zednářské lóže (v roce 1923) a citováno...
Article
5
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 13, 2002, č. 56, 7. 3., příl. Magazín Dnes, s. 12-18
Annotation: V článku o advokátech též stručné zmínky o spisovatelích.
Article
6
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 13, 2002, č. 119, 23. 5., příl. Magazín Dnes, č. 21, s. 40-41
Annotation: Biografické poznámky u sady fotografií.
Article
7
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 12, 2002, č. 109, 11. 5., s. 27
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Mladá Fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 11, 2000, č. 34, 10. 2., příl. Magazín Dnes, č. 6, s. 6-15
Annotation: Stať o pražské pivnici U zlatého tygra, též o významných návštěvnících z řad literátů.
Article
9
In: Mladá Fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 11, 2000, č. 40, 17. 2., příl. Magazín Dnes, č. 7, s. 4
Annotation: Mystifikační článek.
Article
10
In: Mladá Fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 11, 2000, č. 167, 20. 7., příl. Magazín Dnes, č. 29, s. 6-9
Annotation: Článek.
Article
11
In: Knižní novinky. -- ISSN 1213-7073. -- Roč. 2, 2003, č. 3, 3. 2., s. 19
Annotation: Vzpomínka na A. Sticha, mj. na jeho působení ve funkci jazykového redaktora v Čs. spisovateli po vyhození z ÚJČ ČSAV.
Article
12
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 14, 2003, č. 106, 7. 5., příl. Magazín Dnes, č. 19, s. 12-19
Magazín Dnes. -- 7. 5. 2003
Annotation: Řada historek a drbů ze života nejen uvedených spisovatelů.
Article
13
online
In: Mladá Fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 12, 2001, č. 75, 29. 3., příl. Magazín Dnes, č. 13, s. 26-28
Magazín Dnes. -- 29. 3. 2001
Annotation: Článek, analyzující vyhrocený vztah spisovatele a literárních kritiků.
Article
14
online
In: Mladá Fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 12, 2001, č. 92, 19. 4., příl. Magazín Dnes, č. 16, s. 42-44
Magazín Dnes. -- 19. 4. 2001
Annotation: Portrét spisovatelky.
Article
15
In: Mladá Fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 12, 2001, č. 160, 12. 7., příl. Magazín Dnes, č. 28, s. 12-17
Annotation: Článek o tom, jak tvoří čeští spisovatelé a co je inspiruje.
Article
16
In: Mladá Fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 12, 2001, č. 160, 12. 7., s. A1
Annotation: Článek o Hrabalově vztahu k americké bohemistce.
Article
17
In: Mladá Fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 10, 1999, č. 140, 17. 6., příl. Magazín Dnes, s. 14-20
Annotation: Článek o vztahu českého národa k hospodám zmiňuje i několik spisovatelů.
Article
18
In: Neon. -- ISSN 1212-8392. -- Roč. 0, 1999, č.-2, říjen, s. 20
Annotation: Anekdota o spisovatelích a drogách.
Article
19
In: Neon. -- ISSN 1212-8392. -- Roč. 0, 1999, č.-2, říjen, s. 20-21
Annotation: Anekdota o spisovateli - alkoholikovi.
Article
20
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 12, 2001, č. 278, 29. 11., příl. Magazín Dnes, č. 48, s. 6-14
Magazín Dnes. -- 29. 11. 2001
Annotation: Životopisný článek.
Article