By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


21
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 4, 2005, č. 1, leden, s. 28
Annotation: Recenze.
Article
22
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 4, 2005, č. 1, leden, s. 29
Annotation: Nekrolog J. Štědronského.
Article
23
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 4, 2005, č. 2, únor, s. 27
Annotation: Článek v rubrice Z českých rovů a hájů.
Article
24
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 4, 2005, č. 3, březen, s. 27
Annotation: O B. F. Guldenerovi a jeho hrobu; článek v seriálu Z českých rovů a hájů.
Article
25
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 4, 2005, č. 3, březen, s. 30
Annotation: Nekrolog.
Article
26
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 4, 2005, č. 4, duben, s. 28
Annotation: Článek v rubrice Z českých rovů a hájů; na hřbitově v Černicích je pochován J. Vrba, v Božkově A. Ulč a M. Ulčová.
Article
27
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 4, 2005, č. 5, květen, s. 27
Annotation: V rubrice Z českých rovů a hájů; mj. o uvedených autorech.
Article
28
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 4, 2005, č. 5, květen, s. 30
Annotation: Glosa.
Article
29
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 4, 2005, č. 6, červen, s. 26
Annotation: Článek v rubrice Z českých rovů a hájů; zmínka též o F. A. Vondruškovi.
Article
30
In: Alternativa plus. -- ISSN 1212-5776. -- Roč. 7, 2003, č. 3/4, s. 96-98
Annotation: Recenze.
Article
31
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 3, 2004, č. 1, leden, s. 2
Annotation: Medailon v rubrice Portrét Plže; připojena jeho pohádka O hlemýždích a jiných věcech (s. 3-4).
Article
32
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 3, 2004, č. 1, leden, s. 20
Annotation: Článek v seriálu Z českých rovů a hájů, který bude věnován hřbitovům a literátům; v tomto čísle o F. Pravdovi pochovaném u kostela sv....
Article
33
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 2, 2003, č. 11, listopad, s. 2
Annotation: Článek o K. Pexidrovi; připojeny jeho básně (s. 3).
Article
34
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 2, 2003, č. 11, listopad, s. 23
Annotation: Medailon A. Musila.
Article
35
In: Vavřín zelený i zlatý '03. -- s. 3
Annotation: Úvod k osmé ročence plzeňského Kruhu přátel knižní kultury připomínající kulatá životní jubilea spisovatelů (žijících po 5 letech,...
Book Chapter
36
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 3, 2004, č. 2, s. 25
Annotation: Článek o F. J. V. Kamenickém; v rubrice Z českých rovů a hájů.
Article
37
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 3, 2004, č. 3, březen, s. 27
Annotation: Medailon J. Pavla, který je pohřben v Práchni; na zdejším hřbitově odpočívá i historik Horažďovic K. Němec a básnířka M. Šebestová.
Article
38
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 54, 2003/2004, č. 3, s. 150-152
Annotation: Recenze.
Article
39
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 3, 2004, č. 4, s. 26
Annotation: Článek o hřbitově v Dýšině, kde má pomník také A. Breiský; v seriálu Z českých rovů a hájů.
Article
40
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 3, 2004, č. 5, květen, s. 27
Annotation: Článek o Janu z Hvězdy, který je pohřben na hřbitově v Kralovicích; též o J. S. Knedlhansi Liblínském.
Article