By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


81
In: Spektrum. -- Roč. 4, 2001, č. 3, září, s. 9
Annotation: Recenze.
Article
82
In: Spektrum. -- Roč. 4, 2001, č. 3, září, s. 11
Annotation: Recenze.
Article
83
In: Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Literární věda, č. 4. -- Č. 193, 2000, s. 145-149
Annotation: Analytická studie, zaměřená na parodický princip díla.
Article
84
In: Nemocný život. -- s. 185-190
Annotation: Doslov k druhému svazku autorova prozaického cyklu Civilizace Marná.
Book Chapter
85
In: Spektrum. -- Roč. 2, 1999, č. 2, červen, s. 15
Annotation: Recenze.
Article
86
In: Studia Comeniana et historica. -- ISSN 0323-2220. -- Roč. 29, 1999, č. 61, s. 90-102
Annotation: Studie; o Čapkově literárněhistorické činnosti, především o jeho názorech na humanistickou literaturu.
Article
87
In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 8, 1999, č. 205, 3. 9., s. 19
Annotation: Medailon univerzitního prof. PhDr. Lumíra Klimeše, CSc., působícího na katedře čes. jazyka a literatury PF ZU v Plzni.
Article
88
In: Spektrum. -- Roč. 2, 1999, č. 3, září, s. 12
Annotation: Vzpomínka - nekrolog.
Article
89
In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 8, 1999, č. 249, 25. 10., příl. Kultura, listopad '99, s. 27
Annotation: Článek o knihách F. F., který též používal pseudonym Frank Farraday (rodokaps Donovanovo zlato, 1992).
Article
90
In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 8, 1999, č. 263, 11. 11., s. 21
Annotation: Poznámka k vydání.
Article
91
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 1, 2002, č. 3, prosinec, s. 16
Annotation: Článek o H. Litoměřickém.
Article
92
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 1, 2002, č. 3, prosinec, s. 18-19
Annotation: Recenze.
Article
93
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 2, 2003, č. 1, leden, s. 17
Annotation: Článek.
Article
94
In: Spektrum. -- Roč. 3, 2000, č. 4, prosinec, s. 11
Annotation: Recenze.
Article
95
In: Vavřín zelený i zlatý '00. -- s. [III]
Annotation: Úvod k ročence plzeňského Kruhu přátel knižní kultury připomínající kulatá životní jubilea spisovatelů, jimž jejich básničtí přátelé...
Book Chapter
96
In: Vavřín zelený i zlatý '01. -- s. 3
Annotation: Úvod k ročence plzeňského Kruhu přátel knižní kultury připomínající kulatá životní jubilea spisovatelů, jimž jejich básničtí přátelé...
Book Chapter
97
In: Spektrum. -- Roč. 2, 1999, č. 4, s. 10
Annotation: Nekrolog; připojena bibliografie F. F.
Article
98
In: Spektrum. -- Roč. 2, 1999, č. 4, s. 11
Annotation: Recenze.
Article
99
In: Spektrum. -- Roč. 2, 1999, č. 4, s. 11-12
Annotation: Recenze.
Article
100
In: Minulostí Západočeského kraje. -- ISSN 0544-3830. -- Sv. 29, 1994, s. 253-254
Annotation: Stať doplňující jubilejní medailóny V. S. k jeho šedesátinám (Kasl Bohumil, MZK, sv. 10, 1974, s. 192-196, s úplnou bibliografií V. S. do roku...
Article