By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


21
In: Národní osvobození. -- ISSN 0862-9250. -- R. 2007, č. 14, 4. 7., s. 6
Annotation: Poznámka k vydání.
Article
22
In: Národní osvobození. -- ISSN 0862-9250. -- R. 2008, č. 1, 3. 1., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
23
In: Národní osvobození. -- ISSN 0862-9250. -- R. 2013, č. 25/26, 11. 12., s. 13
Annotation: Recenze. V časopise je mj. článek P. Veverky o V. M. Krameriovi.
Article
24
In: Národní osvobození. -- ISSN 0862-9250. -- R. 2013, č. 25/26, 11. 12., s. 14
Annotation: Recenze.
Article
25
In: Národní osvobození. -- ISSN 0862-9250. -- R. 2017, č. 5, 1. 3., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
26
In: Národní osvobození. -- ISSN 0862-9250. -- R. 2016, č. 16, 3. 8., s. 6
Annotation: Poznámka k vydání sbírky H. Bartíkové. Připojena ukázka dvou básní.
Article
27
In: Národní osvobození. -- ISSN 0862-9250. -- R. 2016, č. 19, 14. 9., s. 8
Annotation: Poznámka o knize; s ukázkami.
Article
28
In: Národní osvobození. -- ISSN 0862-9250. -- R. 2014, č. 3, 5. 2., s. 2
Annotation: Polemika s nesouhlasným názorem J. Stránského na obnovu 17. listopadu jako Mezinárodního dne studentstva.
Article
29
In: Zasnoubena se smrtí. -- S. 327-329
Annotation: Doslov k literárnímu zpracování příběhu Ireny Bernáškové; s bio-bibliografickými poznámkami o autorce a I. Bernáškové (volná obálka).
Book Chapter
30
In: Národní osvobození. -- ISSN 0862-9250. -- R. 2017, č. 24, 22. 11., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
31
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 11, 2005, č. 22, 3. 6., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
32
In: Národní osvobození. -- ISSN 0862-9250. -- R. 2009, č. 25/26, 10. 12., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
33
In: Národní osvobození. -- ISSN 0862-9250. -- R. 2016, č. 2, 20. 1., s. 6
Annotation: Poznámka k druhému, rozšířenému vydání a vzpomínka na M. Moulise.
Article
34
In: Národní osvobození. -- ISSN 0862-9250. -- R. 2016, č. 3, 3. 2., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
35
In: Národní osvobození. -- ISSN 0862-9250. -- R. 2016, č. 4, 17. 2., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
36
In: Národní osvobození. -- ISSN 0862-9250. -- R. 2016, č. 7, 30. 3., s. 8
Annotation: Recenze.
Article
37
In: Národní osvobození. -- ISSN 0862-9250. -- R. 2016, č. 8, 13. 4., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
38
In: Národní osvobození. -- ISSN 0862-9250. -- R. 2016, č. 10, 11. 5., s. 6
Annotation: Recenze beletrizované monografie o československém Rusínovi Š. Vajdovi.
Article
39
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 91, 20. 4., s. 3
Annotation: Rozhovor o práci J. Vrzalové na literatuře faktu zaměřené především na události druhé světové války. Zmíněno je několik osobností protinacistického...
Article
40
online
In: Masarykův lid. -- Roč. 21, 2015, č. 3, září, s. 18
Annotation: Recenze.
Article