By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


41
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 40, 2000, č. 26, 28. 6., s. 22
Annotation: Recenze.
Article
42
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 40, 2000, č. 27, 4. 7., s. 27
Annotation: Recenze.
Article
43
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 40, 2000, č. 30, 26. 7., s. 26
Annotation: Recenze.
Article
44
In: Večerník Praha. -- ISSN 1210-1117. -- Roč. 10, 2000, č. 110, 12. 5., s. 16
Annotation: Recenze.
Article
45
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 40, 2000, č. 36, 6. 9., s. 21
Annotation: Recenze sborníku vybraných prací účastníků Parconu 2000.
Article
46
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 40, 2000, č. 38, 20. 9., s. 26
Annotation: Recenze.
Article
47
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 40, 2000, č. 39, 27. 9., s. 25
Annotation: Recenze.
Article
48
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 40, 2000, č. 45, 8. 11., s. 26
Annotation: Recenze.
Article
49
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 40, 2000, č. 45, 8. 11., s. 27
Annotation: Recenze.
Article
50
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 40, 2000, č. 47, 22. 11., s. 38
Annotation: Recenze souboru tří příběhů výjimečných žen, mj. B. Němcové.
Article
51
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 40, 2000, č. 47, 22. 11., s. 51
Annotation: Poznámka k vyd.
Article
52
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 14, 2003, č. 10, 15. 5., s. 23
Annotation: Recenze.
Article
53
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 13, 2003, č. 159, 10. 7., s. 13
Annotation: Recenze.
Article
54
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 40, 2000, č. 51, 20. 12., s. 35
Annotation: Recenze.
Article
55
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 41, 2001, č. 2, 9. 1., s. 27
Annotation: Recenze, mj. Suchlovy knihy.
Article
56
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 41, 2001, č. 3, 17. 1., s. 26
Annotation: Recenze.
Article
57
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 41, 2001, č. 3, 17. 1., s. 27
Annotation: Recenze tří nových próz Z. Franckové (všechny vydalo v roce 2000 pražské nakladatelství Erika).
Article
58
In: Večerník Praha. -- ISSN 1210-1117. -- Roč. 10, 2000, č. 281, 4. 12., s. 16
Annotation: Recenze.
Article
59
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 41, 2001, č. 6, 7. 2., s. 29
Annotation: Recenze.
Article
60
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 41, 2001, č. 9, 28. 2., s. 25
Annotation: Recenze.
Article