By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


61
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 12, 2001, č. 4, 22. 2., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
62
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 41, 2001, č. 13, 28. 3., s. 26
Annotation: Recenze tří knih s mysliveckou tematikou.
Article
63
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 12, 2001, č. 7, 5. 4., s. 20-21
Annotation: Recenze tří svazků: Srdce v kamenném kruhu, Železný meč a zlatá ratolest, Věčné návraty vydaných pod společným názvem Kronika země Bójů.
Article
64
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 41, 2001, č. 15, 11. 4., s. 4
Annotation: Poznámka k vyd.
Article
65
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 41, 2001, č. 15, 11. 4., s. 6
Annotation: Recenze dvoudílného vyprávění pro děti.
Article
66
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 41, 2001, č. 16, 18. 4., s. 25
Annotation: Recenze knihy o bernartickém učiteli Františku Hodíkovi (1900-1945), příteli manžela Vlasty Kálalové-Di Lottiové, jejíž životní příběh...
Article
67
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 41, 2001, č. 16, 18. 4., s. 26
Annotation: Recenze dvou autorčiných novinek.
Article
68
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 41, 2001, č. 17, 25. 4., s. 8-10
Annotation: Souborná recenze, mj. uvedených titulů.
Article
69
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 41, 2001, č. 18, 2. 5., s. 27
Annotation: Recenze.
Article
70
In: Večerník Praha. -- ISSN 1210-1117. -- Roč. 11, 2001, č. 34, 9. 2., s. 16
Annotation: Recenze.
Article
71
In: Večerník Praha. -- ISSN 1210-1117. -- Roč. 11, 2001, č. 46, 23. 2., s. 16
Annotation: Recenze.
Article
72
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 41, 2001, č. 24, 13. 6., s. 27
Annotation: Recenze.
Article
73
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 12, 2001, č. 12, 14. 6., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
74
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 41, 2001, č. 27/28, 4. 7., s. 7
Annotation: Recenze (spolu s recenzí J. Kerbra pod souborným názvem Dvakrát Šumný Vávra).
Article
75
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 41, 2001, č. 27/28, 4. 7., s. 27
Annotation: Recenze.
Article
76
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 41, 2001, č. 27/28, 4. 7., s. 35
Annotation: Recenze prvního svazku Steklačova seriálu napínavých příběhů pro desetileté "Detektivní kancelář Huklor".
Article
77
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 41, 2001, č. 32/33, 15. 8., s. 29
Annotation: Recenze.
Article
78
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 41, 2001, č. 32/33, 15. 8., s. 40
Annotation: Recenze.
Article
79
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 41, 2001, č. 34/35, 29. 8., s. 24
Annotation: Recenze uvedených cestopisů.
Article
80
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 10, 1999, č. 21, 16. 12., s. 20-21
Annotation: Recenze.
Article