By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 41, 2001, č. 6, 7. 2., s. 36
Annotation: Profily tří uvedených časopisů (v rubrice Zaknihováno).
Article
2
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 41, 2001, č. 9, 28. 2., s. 29
Annotation: Profily tří uvedených časopisů (v rubrice Zaknihováno).
Article
3
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1994, č. 48, 21. 12., s. 2
Annotation: Glosa k vydání.
Article
4
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1995, č. 6, 15. 2., s. 2
Annotation: Poznámka k vydání 1. čísla, s komentovaným obsahem.
Article
5
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1984, č. 50, 5. 12., s. 3
Annotation: O úvaze J. A. K dělnické otázce, otištěné v časopisu Hlas.
Article
6
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1995, č. 8, 1. 3., s. ?
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1995, č. 17, 3. 5., s. 2
Annotation: Poznámka k vydání práce analyzující postavy v prózách: Vančura Vladislav.
Article