By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 49, 1993, č. 137, 15. 6., s. 7
Annotation: Poznámka k vydání.
Article
2
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 48, 1992, č. 249, 22. 10., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 48, 1992, č. 290, 10. 12., s. 5
Annotation: Zpráva o udělení ceny nadací J. A. Komenského Pangea a o jejím předání, které se uskuteční 13. 12. ve Vinohradském divadle v Praze.
Article
4
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 49, 1993, č. 99, 29. 4., s. 8
Annotation: Poznámka k vydání.
Article
5
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 88, 1996, č. 289, 10. 12., s. 13
Annotation: Poznámka k bibliofilskému vydání Máje se 24 grafickými listy za cenu 77 000,- Kč k 160. výročí prvního vydání básně.
Article
6
In: Svobodné slovo - Brno. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 48, 1992, č. 258, 3. 11., s. 5
Annotation: Recenze.
Article