By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Annotation: Sborník statí ze stejnojmenné konference pořádané Knihovnou kardinála Berana v Plzni 6. 6. 2014; kromě uvedených konferenčních příspěvků...
Book
2
In: Jak je důležité míti styl : pocta Janě Hoffmannové. -- ISBN 978-80-7422-767-7. -- S. 9-21
Annotation: Předmluva shrnuje hlavní rysy odborné práce lingvistky J. Hoffmannové a představuje obsah a strukturu sborníku vydaného na její počest.
Book Chapter
3
Annotation: Soubor studií pojednávajících o základních rysech normalizační popkultury byl vytvořen účastníky a vedoucími semináře Poetika normalizační...
Book
4
Published Praha : NLN, 2020.
Other Authors: '; ...Özörencik, Helena, 1985- osd20211099052...
Annotation: Sborník příspěvků o stylistice sestavený k životnímu jubileu J. Hoffmannové; se jmenným rejstříkem (s. 534-541), věcným rejstříkem (s....
Book