By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
by Ćwiek-Rogalska, Karolina, 1988- js20201082546{{{}}}}
Published Warszawa : Scholar, 2017.
Annotation: Monografie polské bohemistky se zabývá proměnami kulturního obrazu česko-německého pohraničí od roku 1918 (na příkladu Dolního Žandova);...
Book
2
online
Webarchiv
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 66, 2018, č. 5, listopad, s. 742-747
Česká literatura v síti [online]. -- 25. 2. 2019
Annotation: Recenze. Bio-bibliografická poznámka o autorce recenze připojena na s. 769.
Article
3
by Daszuta, Aneta, Ćwiek-Rogalska, Karolina, 1988- js20201082546{{{}}}}, Kaczorowski, Aleksander, 1969-, Kulmiński, Robert
Published Warszawa : nakładem Wydziału Polonistiky Uniwersytetu Warszawskiego, 2017.
Annotation: Kolektivní monografie je prvním svazkem plánovaného čtyřdílného projektu o různých aspektech civilizačních a kulturních změn v západních...
Book
6
Annotation: Kolektivní monografie soustředěná kolem tématu války a válečného diskursu v českém kulturním prostoru se z velké části věnuje zobrazení...
Book
7