By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 15, 2005, č. 238, 11. 10., s. 8
Annotation: Zpráva; diskuse se vede o tom, zda je vhodné zveřejňovat jména kandidátů.
Article
2
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 16, 2006, č. 14, 17. 1., s. 13
Annotation: Zpráva.
Article
3
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 16, 2006, č. 15, 18. 1., s. 7
Annotation: Zpráva; jedná se o scénář filmu Bolero.
Article
4
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 16, 2006, č. 16, 19. 1., s. 5
Annotation: Zpráva.
Article
5
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 16, 2006, č. 60, 11. 3., s. 16
Annotation: Zpráva.
Article
6
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 16, 2006, č. 60, 11. 3., s. 16
Annotation: Zpráva.
Article
7
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 16, 2006, č. 67, 20. 3., s. 17
Annotation: Zpráva.
Article
8
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 14, 2004, č. 245, 20. 10., s. 19
Annotation: Zpráva o hře napsané v r. 1992.
Article
9
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 14, 2004, č. 290, 14. 12., s. 10
Annotation: Zpráva.
Article
10
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 14, 2004, č. 299, 27. 12., s. 8
Annotation: Zpráva o pietní vzpomínce.
Article
11
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 15, 2004, č. 8, 11. 1., s. 15
Annotation: Zpráva o večeru, který na 12. 1. připravilo České centrum v Paříži; moderátorem bude J. Rupnik.
Article
12
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 15, 2005, č. 27, 2. 2., s. 16
Annotation: Zpráva o návštěvě americké novinářky, narozené v r. 1947 v Praze.
Article
13
14
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 15, 2005, č. 61, 14. 3., s. 8
Annotation: Zpráva o výstavě v Národním muzeu.
Article
15
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 15, 2005, č. 79, 5. 4., s. 14
Annotation: Zpráva.
Article
16
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 15, 2005, č. 85, 12. 4., s. 11
Annotation: Poznámka, též o ocenění knihy.
Article
17
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 15, 2005, č. 94, 22. 4., s. 14
Annotation: Zpráva o veletrhu.
Article
18
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 15, 2005, č. 102, 2. 5., s. 16
Annotation: Zpráva.
Article
19
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 15, 2005, č. 116, 18. 5., s. 10
Annotation: Zpráva o sedmém ročníku setkání přátel B. H., které se uskuteční 21. 5.
Article
20
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 15, 2005, č. 120, 23. 5., s. 15
Annotation: Zpráva.
Article