By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 15, 2004, č. 2, s. 217-222
Annotation: Studie; též o dalších (cizích) zpracováních Aischylovy tragédie.
Article
2
In: Listy filologické. -- ISSN 0024-4457. -- Roč. 136, 2013, č. 1/2, s. 189-219
Annotation: Studie.
Article
3
In: Listy filologické. -- ISSN 0024-4457. -- Roč. 136, 2013, č. 3/4, s. 415-441
Annotation: Studie.
Article
4
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 28, 2017, č. 1, s. 122-124
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Theatralia. -- ISSN 1803-845X. -- Roč. 21, 2018, č. 1, 15. 12., Supplementum, s. 48-54
Annotation: Interpretační heslo divadelní hry O. Theera "Faëthón"; součástí hesla je též bibliografie ohlasů a přehled českých i světových inscenací.
Article
6
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 29, 2018, č. 2, s. 7-25
Annotation: Studie o jednotlivých inscenacích hry básníka O. Theera "Faëthón". Autorka se kromě jevištního zpracování zabývá i rozhlasovým zpracováním;...
Article
7
In: Jubilate et bibite : studie k antice a její recepci v evropské kultuře : ad honorem Jan Bažant. -- ISBN 978-80-7007-638-5. -- S. 233-249
Annotation: Studie se věnuje básnické skladbě J. Laciny napsané pod pseudonymem K. Malínský a nazvané "Lidiada" (1874), jež je parodií na Homérův epos...
Book Chapter
8
In: Justus et bonus : ad honorem Jiří Beneš : křesťanská kultura a vzdělanost v českých zemích od středověku po Komenského. -- ISBN 978-80-7007-630-9. -- S. 349-364
Annotation: Studie se zabývá místem klasické řečtiny a latiny v rakousko-uherském gymnaziálním školství 2. poloviny 19. století, reflexí její výuky...
Book Chapter
9
by Čadková, Daniela, 1975-
Published Praha : Filosofia, 2020.
Annotation: Monografie analyzující recepci antiky v české literatuře, kultuře a školství mezi lety 1880 a 1914, nápadný příklon k antickým námětům...
Book
10
11
by Mikeska, Tomáš, 1973-, Čadková, Daniela, 1975-
Published Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2006.
Annotation: Sborník z Letní školy klasických studií v roce 2005, mj. s uvedenými příspěvky; - s bibliografií Výběrová literatura k tématu volného zpracování...
Book
12
Annotation: Popularizační brožura představující obrazově-textové databáze Filosofického ústavu AV ČR, které slouží k evidenci, popisu a zkoumání recepce...
Book
13
Annotation: Jubilejní sborník k 80. narozeninám P. Spunara, mj. s uvedenými příspěvky.
Book
14
Annotation: Kolektivní monografie je věnována rozmanitým podobám recepce antické mytologie v českém umění, vzdělávání a kultuře; s úvodní studií,...
Book
15
Annotation: Kolektivní monografie ukazuje, že řecko-římská antika v pojetí obrozenecké české národní kultury v průběhu 19. století a na počátku 20....
Book
16
17