By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lógr. -- ISSN 1804-6835. -- Roč. 9, 2019, č. 34, zima, s. 51-54
Annotation: Článek o každoročním výběru knih pro děti "Nejlepší knihy dětem" zmiňuje tři z letos vybraných publikací; připojena bio-bibliografická...
Article
2
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 21, 13. 12., příl. Triangl, č. 3, s. ii
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 21, 13. 12., příl. Triangl, č. 3, s. ii
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 21, 13. 12., příl. Triangl, č. 3, s. ii
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 17, 18. 10., příl. Triangl, č. 2, s. ii
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 17, 18. 10., příl. Triangl, č. 2, s. ii
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 17, 18. 10., příl. Triangl, č. 2, s. iii-iv
Annotation: Článek přibližující počátky a souřadnice tvorby K. Pacovské u příležitosti jejích narozenin.
Article
8
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 6, červen, příl. Biblio, s. 12
Annotation: Recenze dvou knih pro děti.
Article
9
online
In: Čítárny [online]. -- 12. 4. 2017
Annotation: Článek se věnuje tvorbě I. Klímy pro děti a mládež.
Article
12
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 10, říjen, příl. Biblio, s. 12
Annotation: Článek o české naučné literatuře pro děti.
Article
13
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 12, 11. 6., příl. Triangl, s. iv-v
Annotation: Studie věnovaná pohádkové tvorbě P. Síse, především knize "Tři zlaté klíče".
Article
14
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 12, 11. 6., příl. Triangl, s. vi
Annotation: Nekrolog Z. K. Slabého.
Article
15
by Čeňková, Jana, 1957-
Published Praha : Karolinum, 2011.
Obsah knihy
Annotation: Monografie se zabývá funkcí a koncepcemi čítanek ve výchovně vzdělávacích systémech v daném období, sleduje tematické a žánrové proměny...
Book
16
In: Biblio. -- Roč. 1 (6), 2013, č. [3], červen, s. 22
Annotation: Nekrolog o I. H. (zemřela 6. 5. 2013)
Article
17
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. [45], 2013, č. 8, 19. 2., s. 12-13
Annotation: Rozhovor s autorkou metodiky k práci s knihou A. Ježkové České nebe.
Article
18
In: Co vyprávěla Dlouhá chvíle. -- s. 87
Annotation: Doslov; s autorčinou předmluvou (s. 7) a autobiografickou poznámkou (s. 88), s poznámkou ilustrátora J. Híska (s. 89).
Book Chapter
19
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 20, 2004, č. 2, s. 49-50
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 17, 2006, č. 11, 1. 6., s. 10
Annotation: Referát o udílení a přehled oceněných.
Article