By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: World Literature Studies. -- ISSN 1337-9275. -- Vol. 10, 2018, n. 2, s. 69-79
Annotation: Studie se zabývá quasi-argumentačními narativními strategiemi v esejích V. Havla, R. Barthese a románu "Kniha smíchu a zapomnění" M. Kundery.
Article
2
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 66, 2018, č. 4, září, s. 596-602
Česká literatura v síti [online]. -- 26. 11. 2018
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 24, 2013, č. 14, 5. 9., s. 8-9
Annotation: Interpretační studie o cyklu románů Pomalost, Identita, Ignorance.
Article
5
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 61, 2013, č. 4, září, s. 523-545
Annotation: Na půdě teorie fikčních světů lze pozorovat snahu rehabilitovat mimetické pojetí literatury, nikoli však ve směru realita – fikce, které je...
Article
6
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 8, 2012, č. 19, 12. 9., s. 6
Annotation: Esej nahlížející texty B. Hrabala a T. Bernharda prizmatem Barthesova konceptu mýtu jako společenské lži.
Article
7
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 60, 2012, č. 3, červen, s. 452-460
Annotation: Recenze.
Article
8
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 8, 2012, č. 26, 19. 12., s. 9
Annotation: Studie o motivu masa a jídla a demonstrované tělesnosti v díle B. Hrabala.
Article
9
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 53, 2005, č. 5, s. 710-717
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- R. 2004, č. 28/29/30, s. 171-186
Annotation: Analýza textů M. Kundery v rámci pojmové dvojice soukromé / veřejné.
Article
11
by Češka, Jakub, 1971- mzk2005271966{{{}}}}
Published Praha : Togga, 2005.
Annotation: Analytická studie, s autorovým Úvodem (s. 11-23) a s kapitolami: Dítě, Matka, Dopis, Žárlivost, Ordál, Vertikalita, Pohádkové motivy, Stud, protiváha...
Book
12
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 34, 2004, č. 2, 16. 4., s. 74-76
Annotation: Medailon.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 11, 2000, č. 5, 9. 3., s. 20-21
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 48, 2000, č. 3, s. 253-288
Annotation: Intepretační studie, s kapitolkami: Povaha fikčního světa románové autobiografie, Problém s obecnou promluvou, Pozice (role) interpreta v komentáři;...
Article
15
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- R. 1998, č. 16, s. 60-73
Annotation: Studie; s typologií diskurzů v Kunderových románech a typologií čtenářů; především na románu Valčík na rozloučenou.
Article
16
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 56, 2008, č. 1, únor, s. 1-15
Annotation: Studie o narativním gestu v díle M. Kundery. Autor se domnívá, že jeho prostřednictvím je možno spojovat a tematizovat texty rozličných žánrů,...
Article
17
In: World Literature Studies. -- ISSN 1337-9275. -- Vol. 2 (19), 2010, n. 3, s. 63-74
Annotation: Studie srovnávající dílo M. Kundery, R. Barthese a W. Gombrowicze; zejm. k ideologické rovině díla a demystifikačnímu gestu.
Article
18
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- Roč. 20, 2010, č. 41, s. 79-87
Annotation: Polemika se studií, v níž se T. Koblížek pokouší o kritickou reflexi Doleželovy teorie fikčních světů (in: Svět literatury, č. 39/2009).
Article
19
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 60, 2012, č. 1, únor, s. 3-25
Annotation: Studie s oddíly: K pojetí (anti)iluzivnosti; Za mechanismem iluzivnosti - neskonalá důvěřivost čtenáře; Iluzivnost jako falešná evidence; Turner...
Article
20
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. 5, 2013, č. 1, s. 18-32
Annotation: Studie zkoumá, zda nás "pojem nespolehlivosti nevodí za nos", zejména se soustředí na protiklad mezi jejím interním a externím kritériem.
Article