By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 19, 2019, č. 2, s. 271-274
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 63, 2012/2013, č. 4, s. 194-196
Annotation: Nekrolog k úmrtí jazykovědce, bohemisty a pedagoga V. Styblíka.
Article
3
In: Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Jazykověda, č. 3. -- R. 1999, č. 179, s. 33-39
Annotation: Přehledová stať zachycující činnost bohemistických kateder od konce 80. let do r. 1998 vychází z ankety mezi učiteli stylistiky a didaktiky slohu.
Article
4
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 56, 2005/2006, č. 1, s. 47-50
Annotation: Recenze.
Article
5
7
In: Stylistyka. -- ISSN 1230-2287. -- Sv. 7, 1998, s. 399-403
Annotation: Jubilejní medailon k 85. narozeninám (1997).
Article
8
9
10
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 51, 2000/2001, č. 1/2, s. 42-43
Annotation: Nekrolog; připojen soupis: Jubilejní příspěvky věnované profesoru A. Jedličkovi (s. 43-44, od roku 1971).
Article
11
In: Naše řeč. -- ISSN 0027-8203. -- Roč. 83, 2000, č. 3, s. 132-139
Annotation: Přehledová stať.
Article
12
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 59, 1998, č. 4, prosinec, s. 319-320
Annotation: Doplňující poznámka k uvedené stati T. H.; o výuce na katedře českého jazyka FF UK v 70. a 80. letech a seznamování studentů s myšlenkami...
Article
13
In: Naše řeč. -- ISSN 0027-8203. -- Roč. 82, 1999, č. 1, s. 39-42
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Zpravodaj katedry bohemistiky. -- Roč. 7, 1997, č. 2, únor, s. 29-30
Annotation: Referát o průběhu konference.
Article
15
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 37, 1986/1987, č. 2, říjen 1986, s. 82-85
Annotation: K 60. narozeninám vedoucího redaktora ČJL (27. 10.).
Article
17
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 60, 2009/2010, č. 1, s. 1-3
Annotation: Článek k historii a současnosti časopisu Český jazyk a literatura při příležitosti šedesátiletého výročí jeho založení.
Article
18
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 61, 2010/2011, č. 4, s. 205-206
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 62, 2011/2012, č. 4, s. 172-176
Annotation: Úvaha o školní výuce a kulturním životě dříve a dnes; s oddíly 1. Historie - matka moudrosti; 2. Kultura regionu a učitel, zvláště češtinář.
Article
20
In: Naše řeč. -- ISSN 0027-8203. -- Roč. 80, 1997, č. 3, s. 147-149
Annotation: Zpráva z konference.
Article