By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 206, 5. 9., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 5, č. 36, s. 4
Annotation: Báseň dedikována K. Pioreckému.
Article
2
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 218, 19. 9., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 5, č. 38, s. 4
Annotation: Epigramy.
Article
3
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 253, 31. 10., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 5, č. 44, s. 1, 3
Annotation: Úryvek z knihy "Magická setkání aneb Puzzle story" je doplněn medailonem autora a pár jeho aforismy.
Article
4
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 23, 2018, č. 4, s. 40-41
Annotation: Úvaha o návštěvě M. Kundery v Paříži premiérem A. Babišem a o nabídce navrácení českého občanství. Úvaha dále vedla k zamyšlení nad...
Article
5
online
Webarchiv
In: Čaj [online]. -- Roč. 15, 2016, č. 117, červen, s. 13-19
Annotation: Rozhovor s J. Čejkou o jeho románech, čtenářství, literárních organizacích a české knižní kultuře.
Article
6
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 24, 2013, č. 10, 7. 3., příl. Interview, s. 6-7
Annotation: Rozhovor především o Čejkově působení v kulturní politice v 70. a 80. letech a vydávání jeho děl po roce 1989.
Article
7
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 15, 2004, č. 35, 23.-29. 8., s. 20
Annotation: Doplňující poznámka autora petice Několik potřebných vět z června 1989 k článku Nenápadná vzpoura celebrit (Respekt č. 34/2004).
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 1, 1990, č. 32, 8. 1., s. 5
Annotation: V rubrice Zasláno; týká se citace z přednášky: Brabec Jiří v LN č. 26; s pozn. redakce (podepsáno R.).
Article
9
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 46, 1990, č. 43, 20. 2., s. 4
Annotation: K rozhovoru s I. W. (MF, č. 37); o svém vztahu k I. W.
Article
10
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 10, 1981, č. 4, duben, s. 132
Annotation: Výzva k větší proklamativnosti občanských a uměleckých postojů mladých autorů.
Article
11
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 37, 1981, č. 171, 22. 7., s. 4
Annotation: Diskusní článek o potřebě angažovanosti současné poezie.
Article
12
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 96, 1981, č. 140, 16. 6., s. 5
Annotation: Wolkrův Prostějov; rozhovor před 24. ročníkem národní přehlídky recitátorů.
Article
13
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1982, č. 1, 6. 1., příl. Kmen, č. 1, s. 2
Annotation: O 17. ročníku: Wolkrova Polianka, setkání mladých českých a slovenských básníků, pořádaném 5.-7. 11. 1981.
Article
14
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1982, č. 7, 17. 2., příl. Kmen, č. 7, s. 20
Annotation: Fejeton o šíření českých knih na Slovensku a naopak.
Article
15
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1982, č. 9, 3. 3., příl. Kmen, č. 9, s. 4
Annotation: Úvaha.
Article
16
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1982, č. 10, 10. 3., s. 1
Annotation: Zpráva o 4. sjezdu: Svaz slovenských spisovatelů (Bratislava, 2. 3.) a o 3. sjezdu: Svaz českých spisovatelů (Dobříš, 3.-4. 3.).
Article
17
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1982, č. 10, 10. 3., s. 1, 3
Annotation: Komentář týdne o poslání 3. sjezdu: Svaz českých spisovatelů (Dobříš, 3.-4. 3.).
Article
18
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1982, č. 11, 17. 3., příl. Kmen, č. 11, s. 2
Annotation: Komentář po 3. sjezdu: Svaz českých spisovatelů (Dobříš, 3.-4. 3.), a 2. sjezdu: Svaz československých spisovatelů (Praha, 9. 3.).
Article
19
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1982, č. 20, 19. 5., příl. Kmen, č. 20, s. 4
Annotation: Polemika s přehledovou recenzí: Rumler Josef, Nad novinkami Českých básní (Nové knihy č. 6-17), konkrétně s pasáží věnovanou sbírce: Šimon...
Article
20
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1982, č. 26, 30. 6., příl. Kmen, č. 26, s. 2
Annotation: Odpověď na repliku: Rumler Josef, Čejkovo kukaččí vejce (Nové knihy č. 26), týkající se sbírky básní: Šimon Josef, Pouštní pták.
Article