By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Kontexty. -- ISSN 1803-6988. -- Roč. 11 (30), 2019, č. 6, s. 86-87
Annotation: Esej uvedená jako ukázka z knihy J. Čepa "Meditace", která má vyjít na konci roku 2020; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 87).
Article
2
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 5, 1979, č. 4, prosinec, s. 325-327
Annotation: Autorova osobní modlitba.
Article
3
In: Zrcadlo : Neperiodický zpravodaj Společnosti přátel Andreje Tarkovského a duchovních hodnot [samizdat]. -- Č. 4, 1990, duben, s. 30-31
Annotation: Článek o kresbách a akvarelech V. Sedláčka slovem evokuje umělcovo prosté znázornění - především polabské - krajiny.
Article
4
In: Má cesta. -- s. 5-6
Annotation: Úvodní esej J. Čepa k 3. úplnému vyd. Uhrovy knihy je převzat z Listů pro umění a kritiku 1, 1933, č. 18); tato edice vychází z 1. vyd. (1907),...
Book Chapter
5
In: Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Literární věda, č. 4. -- Č. 193, 2000, s. 83-101
Annotation: Edice 32 dopisů a 6 pohlednic J. Čepa adresovaných J. Vašicovi v letech 1934-1947 (uloženo ve Vašicově pozástalosti v LA PNP).
Article
6
In: Bítov. -- ISSN 1211-7528. -- Sv. 5/6, 1993, listopad, s. 20
Annotation: Ukázky z korespondence J. Č. z let 1932-1943, adresáti: Deml Jakub, Fučík Bedřich, Zahradníček Jan, Skoumal Aloys.
Article
7
In: Lidová demokracie - Brno. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 50, 1994, č. 25, 31. 1., s. 10
Annotation: Úvaha pronesená r. 1947.
Article
8
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 50, 1994, č. 25, 31. 1., s. 10
Annotation: Filozofický esej; předneseno na zimním Akademickém týdnu 1947. Otištěno k 20. výročí úmrtí J. Č. 25. 1.
Article
9
In: Lidová demokracie - Brno. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 49, 1993, č. 277, 29. 11., s. 10
Annotation: Úvaha pronesená v Prachaticích r. 1947 u příležitosti zahájení knižní výstavy. Dosud nepublikovaná.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 3, 1992, č. 36, 10.-16. 9., s. 9
Annotation: Esej; přetištěno z: Akord, 1946; J. Č., Události a lidé, Praha, Práce 1991.
Article
11
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 15, 1989/1990, č. 3, únor 1990, s. 11-14
Annotation: Přednáška pro katolické studenty po r. 1945; tištěno z rukopisu.
Article
12
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 15, 1989/1990, č. 3, únor 1990, s. 23-27
Annotation: Z knihy J. Č. Poutník na zemi, Řím 1965.
Article
14
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 16, 1990/1991, č. 8, [duben 1991], s. 30-36; č. 9, [květen 1991], s. 8-12
Annotation: Vzpomínková stať napsaná v Paříži 1964-65; přetištěno ze samizdatu (1975).
Article
15
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 2, 1998, č. 6, červen, s. 26-27
Annotation: Odpovědi Jana Čepa na Dotazník Marcela Prousta z roku 1959; převzato z knihy F. Tomáše Kde je člověk.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 2, 1969, č. 12, 27. 3., s. 6
Annotation: Rozhovor o tvorbě a literárních láskách J. Č.
Article
18
In: Student. -- ISSN 0585-4512. -- Roč. 4, 1968, č. 30, 24. 7., s. 6
Annotation: Vzpomínky; též o poezii J. Z.
Article
19
In: Prager Presse. -- Roč. 16, 1936, č. 4, 19. 2., odpolední vydání, s. 4-5
Annotation: Povídka. Kresby Ferdiše Duši.
Article
20
In: Akord. -- Roč. 12, 1945/1946, s. 15-20
Annotation: Z knihy Polní tráva od: Čep Jan, která vyjde v nakladatelství F. Borového. Ukázka popisuje dětství Tomáše Suchomela, jeho vztah k hudbě, maminčiny...
Article